Rajoy atravesa toda liña vermella

A represión desenvolvida polo Goberno do Estado para evitar o referéndum catalán foi impropia dun réxime de liberdades. Atravesou todas as liñas vermellas da proporcionalidade democrática e xerou noxo e incredulidade no mundo todo. Máis de 850 feridos en actuacións desproporcionadas, moitas veces mesmo mallando a eito en persoas indefensas. Alén dalgún caso illado no que pode haber responsabilidade individual dalgún funcionario, a responsabilidade desta represión perténcelle só aos responsábeis políticos do Goberno de Rajoy, que ordenaron un conxunto de intervencións propias do réxime turco ou mesmo do franquismo, xogando con milleiros de funcionarios sen abeiro legal, xa que ninguén lle quitou aos Mossos a competencia integral en seguranza cidadá e como policía xudicial.
Ou sexa que a represión foi inmoral, desaquelada, ilegal e antidemocrática. Mais foi, tamén, un grandísimo erro. Segundo o relato do Goberno do Estado (asumido por moitos que hoxe, en troques, arrepiaron diante da intervención gobernamental) o referéndum era ilegal, estaba prohibido polo Constitucional e non había garantías ningunhas no seu desenvolvemento. Se é así, que sentido tiña mallar na xente indefensa para evitar unha votación que non podía ter efecto xurídico ningún?
O Tribunal Superior de Xustiza de Catalunya ordenáralle aos Mossos (e só aos Mossos) impedir a apertura dos colexios antes das 6 a. m. do domingo. E o Maior da policía catalá, Josep Lluís Trapero, actuou coma un profesional, dispoñendo executar o mandato xudicial sempre que non se derivasen males maiores da intervención. A regra básica de calquera policía democrática.
O efecto na Europa foi abraiante. Os gobernos escandinavos, bálticos, escocés, vasco e mesmo o do Reino Unido amosaron xa o seu rexeitamento. A Generalitat anunciou accións contra España perante as institucións da UE, por vulneración dos valores fundacionais da Unión e agresión á súa propia cidadanía. Bruxelas non pode ficar impasíbel diante da vulneración dos dereitos fundamentais de milleiros de cidadáns europeos.
Mentres, as declaracións dos unionistas (Rajoy, Rivera e Pedro Sánchez) na noite do domingo amosaron que seguen sen se enteirar que o desafío democrático catalán non vai de partidos nin de líderes, senón que se basea nun movemento social pacífico, interclasista e transversal.

Abran as fiestras

O resultado das primarias do PSOE condicionou en certa medida a oportunidade da moción de censura de Unidos Podemos, En Comú Podem e En Marea. O trunfo indiscutíbel de Pedro Sánchez nas primarias socialistas, baseado na vontade da maioría da afiliación socialista de decidiren sen a intermediación dos baróns e das portas xiratorias e de expresaren a súa oposición á continuidade do Goberno do PP, outorgoulle ao PSOE a primacía “inter pares” da alternativa ao Goberno do PP. Seica os novos dirixentes do PSOE non queren saber de mocións de censura no curto prazo, mais o voto pro Sánchez das primarias sitúa esa moción na cerne do contrato. E incumprir o contrato coas súas bases tiraríalle toda a lexitimidade ao líder socialista.
O Goberno alternativo ao PP é preciso por razóns de política social, para cobrirmos a xeito os servizos públicos, darlle pulo ao diálogo social e equilibrar a política económica en termos que sexan quen de garantir a inclusión e cohesión sociais. Mais, por riba de todo, é preciso por razóns de hixiene democrática. Cómpre botar democraticamente un PP enchoupado na corrupción que, ademais, desenvolve unha política dirixida a bloquear a maioría parlamentaria da oposición e a construír un búnker legal que o garde das pescudas e decisións xudiciais contra as súas prácticas corruptas.
Mais o C´s de Albert Rivera non conta para esta andaina, porque o seu é blindar e desodorar o Goberno popular. Con quen teñen que contar Pedro Sánchez e Pablo Iglesias e con todas as forzas territoriais a quen se lles haberían propor un marco xurídico-político que poida conciliar a España plurinacional co dereito a decidir das súas distintas nacións, mesmo dende uns alicerces que fagan o posíbel por unha continuidade en común que respecte a identidade e intereses das distintas nacións que coexisten no Estado.
Construír axiña un Goberno alternativo ao do PP é esencial para a nosa convivencia democrática. E mesmo contribuirá a rexenerar eficazmente o espazo político da dereita española. De seguro que pasar pola oposición lle permitiría rexenerarse e mesmo autoinventarse, posibilitando as reformas constitucionais que o Estado e o conxunto das súas nacións e territorios precisan para avanzar.

Xogaron con lume

O resultado electoral das estatais do 20-D deu unha combinación clara, atendendo ao -aparente- programa socialdemócrata do PSOE e á fasquía do seu electorado: tentar un Goberno de progreso con Podemos, IU-Unidad Popular, En Comú-Podem, Compromís-Podem e En Marea. Xuntar ao PNV (clave da maioría simple na segunda votación) e máis obter a ausencia de Esquerra e da Convergència refundada era só unha cuestión de negociación honesta e intensa.
Pedro Sánchez, quen inventou a moi enxeñosa xogada de atar en curto o seu Comité Federal -gobernado pola presidenta andaluza Susana Díaz e polo ex presidente Felipe González e demais portas xiratorias-, apelando ao plebiscito da súa afiliación, non foi quen de ver máis aló e quixo tranquilizar ao Ibex 35 pactando coa dereita aseada de Albert Rivera. O papeliño que PSOE e C’s asinaron era máis ca un canto ao sol. Era a barreira infranqueábel para que as outras forzas progresistas puidesen axudarlle no parto do Goberno de progreso.
Pablo Iglesias non podía, de ningún xeito, mercar ese produto. Mais nel estiveron de máis neste proceso acenos propios dunha inxustificada fachenda. Era evidente que tiña que ser Vicepresidente se saía ese goberno, non o era que amosase unha actitude autosuficiente que agora está a fanar a súa imaxe. Nin tampouco que considerase pouco menos ca subordinados aos que só son -e non por vida- socios na estratexia de rexeneración democrática e de visibilización dunha axenda social.
Das resultas deste despropósito -madrileño sainete-, Rajoy enfronta unhas máis ca probábeis eleccións no verán coa seguranza dun sólido chan electoral que lle pode dar, canda C´s, unha maioría non absoluta, mais si abonda. Porque Sánchez semella vai perder a súa oportunidade e o felipismo susanista imporá un goberno de Santa Alianza.
Pensando na Galicia, cómpre recuperarmos o plan B e mirar polo noso. Catalunya, Euskadi, Nafarroa, o País Valencià ou as Illes seguirán a se gobernar á marxe do diktat das eleccións estatais e cumprir cadanseu proxecto. A alternativa a Feijóo ha de se presentar sólida, plural e digna de confianza. E ollar menos cara ao home do chicho morado e máis cara ás experiencias municipalistas de cambio. Máis, tamén, cara á solvencia do galeguismo canto á gobernanza pragmática e proxecto de País.

A Coroa non é neutral

Os derradeiros anos do mandato do rei Juan Carlos afondaron na idea de que a Coroa era a Institución que pechaba e lle daba sentido ao sistema da transición, baseado no bipartidismo dinástico PP-PSOE e no capitalismo do BOE ou de amiguetes, manifestado nas grandes empresas concesionais, construtoras, de distribución eléctrica ou bancarias presentes maioritariamente no IBEX 35. Foi Juan Carlos, asemade, un Rei cun concepto fondamente unitarizante, que chegou defender en San Millán de la Cogolla (2001) que “a nadie se le obligó nunca a hablar en español…”, afirmación que descualifica a Casa Real canto á súa sensibilidade a respecto da pluralidade lingüística e cultural española.
A proclamación do seu fillo Felipe de Borbón fixo agardar de moitas persoas que o novo Rei, como home da nosa xeración e persoa con boa preparación intelectual, ía conectar mellor coa plurinacionalidade do Estado e ía abrir novas vías canto á sensibilidade a respecto dos terríbeis efectos na nosa sociedade do desemprego (e, xa, subemprego) e as grandes inxustizas sociais. Mais iso non foi así. E teño para mín que Felipe de Borbón ten ideas propias a respecto do seu rol institucional e este pasa por un aberto intervencionismo, nunha tradición borbónica que afunde as súas raíces en antepasados do Rei actual, como Alfonso XIII, que chegou aceptar o golpe militar de Primo de Rivera e posibilitar a súa ditadura.
Canto á sensibilidade plurinacional, semella que El Rei sintoniza coas ideas de Albert Rivera cando di que “o Xefe do Estado non pode ser neutral cos independentistas”. Nin sequera cos que acreditan na plurinacionalidade do Estado. Velaí ese concepto historicista e esencialista de nacionalismo español que destilou a mensaxe real do pasado Nadal e a frialdade, cando non hostilidade, publicamente amosadas a respecto do President Mas e, máis recentemente, da presidenta do Parlament catalán.
Mais tampouco semella que os valores da xustiza social e da substitución das políticas de austeridade sexan prioritarias. Pola contra, e ás resultas do que nos revele o vindeiro futuro, semella que a aposta do Xefe do Estado sería un goberno apoiado no bipartidismo dinástico e en C’s, o seu comodín. Un goberno que atopa o rexeitamento da maioría das bases electorais do PSOE e de non poucos dos seus cadros, nomeadamente os do norte do Estado.

¿Profesa Felipe de Borbón la neutralidad que exige la Constitución española?

A pesar de que muchos consideraron que Felipe de Borbón era el Jefe del Estado adecuado a los nuevos tiempos, a la vista de su relativa juventud y de su indudable preparación intelectual, sus opiniones e intervenciones evidencian parcialidad en cuanto a su concepto esencialista de la supuesta nación española y de su inclinación a la gran coalición participada por el bipartidismo dinástico PP-PSOE con el apoyo de C´s. Ello le puede pasar factura en el futuro.
Los últimos años del mandato del rey Juan Carlos hicieron visible una Corona como Institución que cerraba y daba sentido al sistema de la transición, basado en el bipartidismo dinástico PP-PSOE y en el capitalismo del BOE o de amiguetes, manifestado en las grandes empresas concesionales, constructoras, de distribución eléctrica o bancarias, presentes mayoritariamente en el IBEX 35. Fue Juan Carlos un Rey con un concepto de España muy unitarizante, que llegó a defender en San Millán de la Cogolla (2001) que “a nadie se le obligó nunca a hablar en español“, afirmaciòn que descalifica totalmente a la Casa Real en cuanto a su sensibilidad respecto de la pluralidad lingüística y cultural española.
La proclamación de su hijo Felipe de Borbón hizo esperar de muchas personas que el nuevo Rey, como hombre de nuestra generación y persona con buena preparación intelectual, iba a conectar mejor con la plurinacionalidad del Estado y a abrir nuevas vías en lo referente a la sensibilidad respecto de los terribles efectos en nuestra sociedad del desempleo (y, ya hoy en día, del subempleo) y de las grandes injusticias sociales. Pero no fue así. Felipe de Borbón tiene ideas propias sobre su papel institucional y éste pasa por un abierto intervencionismo, en una tradición borbónica que hunde sus raíces en antepasados del Rey actual, como Alfonso XIII, que llegó a aceptar el golpe militar de Primo de Rivera y posibilitar el reconocimiento legal de su dictadura.
En cuanto a la sensibilidad plurinacional, parece que el Rey Felipe sintoniza con las ideas de Albert Rivera cuando díjo que “el Jefe del Estado no puede ser neutral con los independentistas”. Ni siquiera con los que acreditan en la plurinacionalidad del Estado. Lo vimos al escuchar sus tesis nacionalistas españolas, en su versión más historicista y esencialista,en su mensaje real de la pasada navidad y al comprobar su frialdad, cuando no abierta hostilidad, públicamente mostradas al President Mas y, más recientemente, a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell.
Pero tampoco parece que los valores de la justicia social y del relevo de las políticas de austeridade sean prioritarios para el Jefe del Estado. Por el contrario y, salvo lo que nos revele el próximo futuro, se diría que la apuesta del Jefe del Estado es un gobierno apoyado en el bipartidismo dinástico y en Ciudadanos, su comodín. Un gobierno que cuenta con el rechazo de la mayoría de las bases electorales del PSOE y de no pocos de sus cuadros, principalmente los del norte del Estado.
Y es que de la actitud del Jefe del Estado en las próximas semanas dependerá también la futura adhesión del PSOE al sistema monárquico de la transición. En este sentido un gobierno no imposible, como el que podría formar Pedro Sánchez con la aquiescencia de Podemos, IU, PNV o En Marea (con la impagable abstención de ERC y Democràcia i Llibertat) puede ir despegando sectores cada vez más importantes del socialismo español de la adhesión monárquica. Y el actual Jefe del Estado, por su falta de neutralidad puede ser responsable de ello.

Albert Rivera e Galicia

Vén de presentar Albert Rivera as súas propostas de reforma constitucional: supresión do Senado e asignación das súas competencias a unha Conferencia de Presidentes Autonómicos que terían voto ponderado dacordo con cadansúa poboación e con competencias no financiamento autonómico, supresión do Consello Xeral do Poder Xudicial e asignación das súas competencias ao Presidente do Tribunal Supremo, reforma electoral, redución das competencias autonómicas e derrogación da cláusula que permite transferirlle ás autonomías competencias exclusivas do Estado, supresión das Deputacións e redución á cuarta parte dos concellos.
As propostas do Rivera son claramente agresivas para Galicia. Na Conferencia de Presidentes Galicia só tería o 6% dos votos. Serían, pois, andaluces, madrileños e, quizais, cataláns, os que resolverían as cuestións territoriais dacordo cos seus intereses. Galicia non tería posibilidades de acadar un sistema de financiamento xusto e automático que pondere con xustiza o avellentamento e espallamento da nosa poboación.
A supresión do 75% dos concellos é unha medida desenfocada. O que precisa o mapa local galego é consorciar os servizos locais, para poder prestalos a xeito. Os concellos e os concelleiros cumpren unha función de aproximación das Administracións locais ao territorio que na Galicia, coa metade dos núcleos de poboación do Estado, resulta imprescindíbel. En realidade, o erro de Albert Rivera é querer resolver o mapa local dende o Estado no canto de internalizar o réxime local a prol das autonomías, para que cada unha defina o que lle cómpre a cada un.
O sistema electoral proposto por Rivera penalizaría inxustamente as forzas de ámbito galego, ao esixir un mínimo do 3% no Estado para obter deputados. Esta reforma impediría, “de facto”, que as forzas galegas tivesen representación no Congreso.
Galicia repousa sobre uns alicerces económicos que para o Estado son totalmente prescindíbeis. Velaí a vinculación entre autogoberno e benestar. Se o sr. Rivera leva adiante o seu programa de reformas, os partidos galegos non terán representación no Congreso, os intereses de Galicia non serán respectados na Conferencia de Presidentes e o seu autogoberno limitariase substancialmente. Galicia será máis pobre e dependente.

En los próximos días podría darse un choque entre la legalidad y la legitimidad en Catalunya

Los próximos días verán la aprobación por la Cámara catalana de una resolución iniciando el proceso de la independencia y declarando su desconocimiento de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal Constitucional que en pocas horas suspenderá dicha declaración al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpondrá el Gobierno del Estado. Se avecina un choque entre la legalidad española y la legitimidad de origen del nuevo Parlament.
El próximo lunes el Parlament catalán debatirá una propuesta de resolución presentada por Junts pel Sí y la CUP por la que que se acuerda el inicio del proceso de conversión de Catalunya en una República independiente, al tiempo que se manifiesta que desde su aprobación se desconocerán los mandatos del Tribunal Constitucional, al considerar que ya no tiene competencia en Catalunya por, entre otras, su sentencia de junio de 2010 que anuló parcialmente el nuevo Estatut de 2006, estimando parcialmente el recurso del PP. A esta aprobación (los proponentes gozan de una cómoda mayoría absoluta, 72 diputados sobre 135) seguirá de inmediato la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno del Estado que supondrá, de modo automático, la suspensión de los efectos de la declaración, en virtud del art. 161 de la vigente Constitución.
A partir de ese momento (que podría ser el propio 10 o como mucho el 11 del corriente mes de noviembre) los efectos jurídicos de la resolución estarían suspendidos, si bien el carácter de la misma es eminentemente político. Pero lo que sí ocurriría, presumiblemente, es el desconocimiento por parte de las Instituciones catalanas de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Un árbitro secularmente casero que, desde hace pocos días, se ha visto reforzado unilateralmente por la mayoría absoluta del PP con la competencia para imponer multas coercitivas y suspender en sus funciones a las Autoridades y funcionarios que desconocieran o incumplieran el tenor de sus sentencias y autos.
Puede darse, por tanto, un abierto choque entre la legalidad vigente y la legitimidad de origen que las urnas del 27-S confirieron al actual Parlament. Una auténtica crisis política en puertas que, presumiblemente, será agravada por la cerrazón intolerante de Mariano Rajoy y Albert Rivera, que intentarán aumentar su votación popular del 20-D mediante el recurso a una supuesta firmeza y “mano dura”.
Este eventual agravamiento podría acabar requiriendo de la mediación, más o menos informal, de determinadas personalidades o instituciones del ámbito de la Unión Europea a fin de que las Cámaras que se constituyan el 13 de enero de 2016 puedan buscar una solución negociada a una declaración unilateral de independencia por la vía funcional, de los hechos consumados. Círculos de la Comisión Europea y varios eurodiputados reconocen abiertamente esta posibilidad.
De lo que sí están seguros en el grupo parlamentario de Junts pel Sí es de que cuanto más contundente sea la reacción de Madrid mayor apoyo popular alcanzará en Catalunya el independentismo y mayor coordinación conseguirán en el corto plazo con la CUP (otra cosa será con el Año Nuevo). Una mayor cooordinación que incluso podría acabar solucionando la investidura del president Mas antes de que el próximo 9 de enero acabe el plazo legal para su investidura, evitando así unas nuevas elecciones que nadie quiere.

Cartas catalanas (VII): El independentismo catalán ganó tanto en escaños como en votos, sin alcanzar el 50%

En las elecciones de este domingo en Cataluña, las dos candidaturas independentistas ganaron al obtener en conjunto 72 sobre 135 escaños y un 47,8% de votos, frente al 39,4% del unionismo, el casi 9% de CSQEP, donde coexistían independentistas como su candidato, partidario del derecho a decidir, y el 2,5% confederalista de Unió.
Las opciones independentistas ganaron, pues, ampliamente la mayoría absoluta en escaños en las elecciones catalanas con la mayor participación de la historia (más del 77%). Junts pel Sí (coalición transversal entre Convergència y Esquerra con la aportación de sectores ciudadanos no partidarios) obtuvo 62 escaños (9 menos que la suma de los dos partidos en el 2012) con casi el 40% de los votos, mientras que las CUP, con un 8,2% aumentaron de 3 a 10. El número de escaños y de votos entre las tres fuerzas independentistas queda sustancialmente igual: suben al 47,8% desde el 47,7% del 2012, bajan a 72 diputados desde 74, con el umbral de la mayoría absoluta en 68 de los 135 escaños), a pesar del extraordinario incremento de la participación y la defección de los democristianos de Unió, tercera vía que quedó a las puertas del Parlament con menos del 2,5% de los votos.
El unionismo del PP, PSC y C´s obtuvo un 39,4% de los votos, destacando el extraordinario éxito de la formación de Albert Rivera, que sube de 9 a 25 escaños, con un 18% de votos, consiguiendo la segunda posición. Miquel Iceta salvó los muebles perdiendo solo 4 escaños (tenía 20 y tendrá 16), con un discreto 12,7% de votos que sirve de consuelo a lo que fue ganador en Catalunya en las generales del 2004 y del 2008. Pero el PP fue el grande derrotado de la noche, con 11 escaños (tenía 19) y menos del 8,5% de los votos, con parejos resultados a los de las CUP y Catalunya sí que es Pot, que obtuvo los mismos 11 escaños que el PP.
La coalición de Podemos Cat, Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV) y la filial catalana de IU fue la segunda gran derrotada, al bajar dos escaños respecto a los 11 conseguidos por ICV e IU en el 2012. Consiguió poco menos de un 9% de los votos, lo que constituye un indudable fracaso para Pablo Iglesias, que debilita gravemente la posición de Podemos en el escenario preelectoral gallego y valenciano. Sin embargo, estos votos no deberían contar ni a favor ni en contra de la independencia. En dicha coalñición coexisten independentistas, federalistas y confederalistas y la coalición como tal defiende el derecho a decidir, aunque se defina en contra de una declaración unilateral de independencia.
De lo expuesto, es evidente que el independentismo gana también en votos (47,8%), frente al 39.4% del unionismo y el 11,4% (Unió y Catalunya sí que es Pot) que apuesta por el derecho a decidir y por una conformación plurinacional del Estado.
Naturalmente que la voluntad plebiscitaria sería más evidente si la suma de votos de Junts per el Sí y la CUP hubiera sobrepasado el 50%. Pero las cuentas hay que echarlas sin sumar manzanas con peras, como hoy coinciden en hacer todos los periódicos de Madrid y ayer hicieron todas las grandes cadenas estatales de radio y TV.

Catalunya: gañou o independentismo

As opcións independentistas gañaron amplamente a maioría absoluta en escanos nas eleccións catalás coa meirande participación da historia (máis do 77%). Junts pel Sí (coalición transversal entre Convergència e Esquerra coa achega de sectores cidadáns non partidarios) obtivo 62 escanos (9 menos ca a suma dos dous partidos no 2012) con case o 40% dos votos, mentres que as CUP, cun 8,1% subiron de 3 a 10. O número de escanos e de votos entre as tres forzas independentistas fica substancialmente Igual (soben ao 47,8% dende o 47,7% do 2012, 72 deputados fronte a 74, co limiar da maioría absoluta en 68 dos 135 escanos), malia o extraordinario incremento da participación e a defección dos democristiáns de Unió, terceira vía que ficou ás portas do Parlament con menos do 2,5% dos votos.
O unionismo do PP, PSC e C´s obtivo un 39,4% dos votos, salientando o extraordinario suceso da formación de Albert Rivera, que sobe de 9 a 25 escanos, cun 18% de voto, acadando a segunda posición. Miquel Iceta safou perdendo só 4 escanos (tiña 20 e terá 16), cun discreto 13% de votos que serve de consolo ao que foi gañador en Catalunya nas xerais do 2004 e do 2008. Mais o PP foi o grande derrotado da noite, con 11 escanos (tiña 19) e menos do 8,5% dos votos, partillando resultados relativos coas CUP e con Catalunya sí que es Pot, que obtivo os mesmos 11 escanos ca o PP.
A outra suposta terceira vía, a coalición de Podemos Cat, Iniciativa per Catalunya – Els Verds (ICV) e a filial catalá de IU foi a segunda grande derrotada, ao baixar dous escanos a respecto dos 11 acadados por ICV e EU no 2012. Acada pouco menos dun 9%, o que constitúe un indubidábel fracaso para Pablo Iglesias, que mesmo enfeblece a posición de Podemos no escenario preelectoral galego. Porén, estes votos non haberían contar nin a prol nin en contra da independencia, ao se definir a coalición a prol do dereito a decidir, mais en contra dunha declaración unilateral de independencia.
Velaí que o independentismo gañe tamén en votos (47,8%), fronte ao 39.4% do unionismo e o 11,4% (Unió e Catalunya sí que es Pot) que aposta polo dereito a decidir e por unha conformación plurinacional do Estado.
As cousas han mudar e moito. En Catalunya e no resto do Estado.

La lista de unidad catalana demuestra que el soberanismo sigue dominando los tiempos

El líder de CDC, Artur Mas, y el de ERC, Oriol Junqueras, han sabido aparcar sus importantes diferencias (y su indiscutible rivalidad personal) para integrar juntos una candidatura de claro predominio ciudadano, con la mente puesta en ganar las próximas elecciones autonómicas del 27 de septiembre, que ambos plantean como plebiscitarias. Todo el soberanismo concurrirá unido, salvo los antisistema de la CUP que aportarán votos incompatibles con los planteamientos centristas de Convergència. Recientes encuestas dan a este tipo de formulación electoral posibilidades de mayoría absoluta, que no aparecían en las encuestas del pasado otoño.
Fuera de Catalunya e incluso fuera de Europa cada quien tendrá su opinión sobre la posibilidad objetiva de que aquel país mediterráneo se independice del Estado español. Pero haría bien cualquier observador foráneo en evitar los medios madrileños como fuente de información sobre la evolución política catalana. Porque son de una descarada parcialidad y, además, no dan una.
Madrid (y alguna discutida política catalana como la líder territorial del PP Alicia Sánchez Camacho) habían ya sentenciado al president Mas y, en general, al soberanismo. El llamado “soufflé independentista” bajaba -supuestamente- y las disensiones en el soberanismo eran ya irreconciliables.
Pero Artur Mas y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, llegaron al acuerdo que no había sido posible en noviembre pasado para presentarse juntos a las elecciones autonómicas que Mas convocará, disolviendo el Parlament, el próximo 3 de agosto. Unas elecciones que ambos califican de plebiscitarias.

Unidad ciudadana desde la sociedad civil
Pero el acuerdo fue posible porque los dos partidos CDC y ERC (a los que se han unido las escisiones de los democristianos de Uniò Democrática de Catalunya -Demòcrates de Catalunya- y de los socialistas catalanes del PSC -Moviment d’Esquerres-) fueron conscientes de que ha sido el liderazgo de las organizaciones que vertebran la sociedad civil el que ha permitido este acuerdo ciudadano. Fundamentalmente el liderazgo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), organizadora de las demostraciones callejeras más importantes cuantitativamente de la reciente historia europea, con ocasión de las últimas Diadas del Onze de Setembre, en 2012, 2013 y 2014.
Por ello se ha procurado manifestar ante la ciudadanía catalana este predominio social, ciudadano, respecto de los partidos. La lingüista y ex presidenta de la ANC, Carme Forcadell será la nº 2 por Barcelona, mientras que la economista y presidenta de Òmnium Cultural será la nº 3. Artur Mas será el nº 4 y Oriol Junqueras el nº 5, aunque nominados respectivamente para la presidencia y la vicepresidencia de la Generalitat. El nº 6 será el presidente de la organización de castellanohablantes por la independencia Súmate.
Cuidadosamente calculada parece la elección del nº 1 de la candidatura, el ex eurodiputado de Iniciativa Els Verds (ICV) Raül Romeva, de nítido perfil ecologista, pacifista y de izquierdas. Sin duda un perfil para disputar los votos a la coalición de ICV con Podem, Guanyem y otras fuerzas que pretende situarse por encima de la disputa soberanismo vs constitucionalismo, a través de un genérico y descafeinado reconocimiento abstracto de un derecho a decidir de Catalunya sin traducción práctica en la agenda politica.

Expectativas favorables al soberanismo
Los anticapitalistas asamblearios de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) han quedado, sin embargo, al margen del acuerdo, toda vez sólo estaban dispuestos a integrarlo si la lista unitaria integrarse sólo personas vinculadas a la sociedad civil y nunca políticos (CdC y ERC se reparten al 60-40% los puestos de la lista no reservados para representantes ciudadanos o a Demòcrates de Catalunya y al Moviment d’Esquerres). Pero hasta esta circunstancia parece aliarse a favor de los eventuales buenos resultados del soberanismo, ya que la CUP va a atraer el independentismo de extrema izquierda e incluso sectores próximos a la tradición libertaria catalana que dificilmente apoyarían una candidatura que integre a Mas.
El propio periódico barcelonés La Vanguardia, ciertamente alejado de los postulados soberanistas desde que Màrius Carol (hombre íntimamente vinculado a su editor, el Conde de Godó) accedió a su dirección, ha modificado su línea para situarse más próximo al soberanismo que a lo que denomina “inmovilismo” de Rajoy y del PP, quizás consciente de que una clara derrota del soberanismo bloquearía cualquier mejora del autogobierno catalán.

No existen bloques en Catalunya
Y es que aunque sólo un 44% de catalanes apoyarían la independencia frente a un 48,4% que la rechaza (según la misma encuesta de la pasada semana de La Vanguardia que daba a una lista unitaria soberanista la eventual mayoría absoluta), casi el 80% está a favor de que la ciudadanía catalana decida su nivel de autogobierno y el 74% están a favor de incrementarlo sustancialmente. Es decir, son amplísima mayoría los que están a favor de un autogobierno más amplio y del derecho a decidir de los catalanes.
Al tiempo, parece generalizada la idea de que los partidos constitucionalistas, singularmente el PP y Ciudadanos (C`s) carecen de proyecto para Catalunya distinto al del inmovilismo, incluso acogiendo tesis abiertamente recentralizadoras, que parecen del agrado de un Albert Rivera mucho más pendiente de la acogida a sus propuestas en el resto del Estado.

Elecciones plebiscitarias
Lo que ya parece garantizado es el carácter eminentemente plebiscitario de la decisión catalana del próximo 27 de setembre, como han defendido Mas y Junqueras desde noviembre de 2014. Sin duda la participación será elevada y es poco probable que no se sientan convocados a votar muchos, quizás casi todos, como ya ocurrió el pasado 18 de septiembre en Escocia.