Recentralización e involución política

No estado español sempre foron unidos os procesos de democratización e avance nas liberdades e os de recoñecemento do dereito ao autogoberno das nacionalidades. Velaí as experiencias das dúas repúblicas e a transición até o golpe de Estado do 23-F, aproveitado para reconducir á baixa o autogoberno galego, catalán ou vasco e para acoutar a democracia nas canles só representativas, nunca participativas, do bipartidismo dinástico.
Para Galicia, asemade, coinciden os periodos de democracia, liberdade e autogoberno cos de benestar económico e progreso social e cultural e as longas noites de pedra do dependentismo, do centralismo e do autoritarismo co atraso económico, anomia social e páramo cultural. Só o autogoberno garante o benestar, porque somos pouco máis do 5% do PIB e da poboación estatais e porque os nosos alicerces económicos son secundarios para España.
Dende 2006 Rajoy, axudado e mesmo pulado por UPD e despois por C´s, enfrontou o afondamento do autogoberno das nacionalidades dende o recurso ao Estatut de Catalunya, aprobado pola cidadanía catalá no 2006, acadando o seu obxectivo de anulalo parcialmente coa sentenza do Tribunal Constitucional de xuño do 2010. Unha sentenza que marcou o punto final a respecto das posibilidades de evolución cara un Estado plurinacional da Constitución do 1978, nas que moitos acreditabamos.
A maioría absoluta do PP de novembro do 2011 e a crise económica foron o pretexto perfecto para desenvolver un intenso proceso de recentralización fronte ás autonomías e os concellos (novas leis de modernización de gobernos locais, educativa e de educación), que coincide cun decidido pulo á privatización de servizos públicos a prol dos grandes lobbies construtores-concesionais e cunha política de recentralización económica a prol dos grandes capitais multinacionais e estatais e contra a urdime de pemes galegas (anulación do concurso eólico, recuperación das competencias autonómicas en enerxía, contratación pública orientada a grandes operadores que exclúe na práctica ás empresas locais…).
A doutrina recentralizadora acompáñase da involución política no eido das liberdades (lei mordaza, tendencia á criminalización da discrepancia co sistema dinástico…) e acada a máxima expresión na negativa do sistema dinástico -agora tripartito- a toda evolución que recoñeza a plurinacionalidade española, dándolle unha saída política á cuestión catalá.

A ruptura do pacto constitucional

O dereito á autonomía das nacionalidades galega, catalá e vasca recoñeceuse antes da propia aprobación da Constitución, a medio da aprobación de cadanseu réxime preautonómico entre outubro de 1977 e abril de 1978. Recoñecíase unha realidade substantiva, manifestada na aprobación plebiscitaria de cadanseu Estatuto na II República. Velaí porque se lles dotou constitucionalmente do máximo grao de autogoberno e dun procedemento de aprobación e modificación de cadanseu estatuto pactado entre a representación parlamentaria de cada nacionalidade e o Congreso que remataba nun referéndum de ámbito exclusivamente territorial.
Para o resto dos territorios non se prevía esta aprobación paccionada nin o nível máximo de autonomía, senón despois de cinco anos logo da reforma de cadanseu Estatuto. Mesmo contemplábase a posibilidade de que algún dos territorios españois non optase polo autonomía ou optase por unha simple autonomía administrativa.
Mais o referéndum andaluz e a xeneralización do “café para todos” estendeu o autogoberno de nível máximo a todo o territorio. E o golpe de Estado de 1981 abriu o ronsel da recentralización, primeiro a medio da só parcialmente fallida LOHAPA (1982), despois a medio da desculpa da garantía estatal a respecto da eficacia do Dereito europeo e das decisións comunitarias, máis tarde co martelo dun caseiro Tribunal Constitucional (TC) que desfixo o concepto de competencias exclusivas autonómicas coa confusión entre leis básicas e leis marco e coa extensión de títulos transversais como a garantía da igualdade dos dereitos dos españois ou a unidade de mercado, que baleiraron as competencias galegas en agricultura, pesca, comercio interior, fiscalidade ou protección medioambiental.
Hoxe o autogoberno galego ou catalán son pálido reflexo dos potencialmente proxectados entre os anos 1978 e 1980, cando os Estatutos se concibían como porta dun proceso dinámico e aberto e non como un marco pechado e estático. Só Euskadi e Navarra, ao abeiro do réxime foral, conservan un autogoberno merecente deste nome.
Velaí que constatemos que o pacto constitucional que encaixou Galicia como singularidade nacional estea máis que superado pola continua vulneración desenvolvida ao longo de trinta e cinco anos de recentralización.

O franquismo na transición

A actual monarquía borbónica carecía de toda lexitimidade de orixe á morte do ditador Franco. Porque o anterior xefe do Estado aceptou vencellar a súa lexitimidade á do réxime do 18 de xullo, mesmo rachando relacións co seu pai, xefe da dinastía borbónica. É dicir, a monarquía española instaurada no 1975 proviña da ditadura, da súa violentísima instauración e do seu ilexítimo desenvolvemento.
A lexitimidade de orixe pertencíalle á Constitución da II República e, no caso de Galicia, ao Estatuto aprobado popularmente no 1936. Mais o réxime franquista non quería ceder as pancas do poder nin someterse ao xulgamento das responsabilidades penais dos milleiros de franquistas, aínda vivos no 1975, que cometeran delictos de sangue.
Ese foi o rol de Juan Carlos de Borbón. Desenvolver unha solución de compromiso que rachase coa lexitimidade republicana, que agachase a memoria histórica e que permitise a convivencia entre unha nova clase política, filla da transición, e o capitalismo castizo de BOE beneficiado polo ditador.
Neste contexto, enténdese o relato lexitimador da monarquía abrollado despois do 23-F, que lle permite limitar substancialmente o autogoberno de Galicia, Euskadi e Catalunya e construír o bipartidismo dinástico. Esta onda, na Galicia do 1981, privou dos seus escanos no Parlamento de Galicia ao BNPG e botou fóra da alcaldía coruñesa ao nacionalista Domingos Merino.
Dende entón Juan Carlos de Borbón e bipartidismo dinástico son os elementos que dan coherencia ao relato da transición e que explican que sigamos a vivir nun réxime que, nalgunhas cousas importantes, non é senón un franquismo reformado.
Mentres, medios solventes como The New York Times, Proceso ou Economía Digital avaliaban a fortuna persoal de Juan Carlos de Borbón canda a súa demisión entre 1.600 e 2.000 M€. De onde saíron eses cartos?
Semella que da herdanza do seu pai (8M€ entre todos os seus fillos) non foi. E dos soldos percebidos dende 1975 tampouco. Terá que ver, logo, co suposto monopolio fáctico do que supostamente gozaba o amigo do Borbón -Manuel Prado- a respecto das importacións de petróleo de Kuwait, Arabia Saudita e Emirados Árabes Unidos? Que significou aquilo de que “el Rey es el mejor relaciones públicas de España”, que tanto escoitamos de nenos e rapaces?

Claves da Marea Atlántica, nunha Coruña liberal, democrática, galeguista e solidaria

Coa elección de Xulio Ferreiro como alcalde d’A Coruña recupérase ese proxecto de cidade liberal, democrática, solidaria e galeguista que presidiu Coruña noutros intres da súa historia, como a alcaldía de Domingos Merino (1979-1981) ou o entendemento de galeguistas e republicanos nos primeiros anos 20 do século XX ou na II República. Unha Coruña esta pouco coñecida mesmo para moitos dos nosos concidadáns galegos, que gravaron os estereotipos sementados nos tempos do franquismo e do vazquismo.
Xulio Ferreiro foi investido alcalde da Coruña cos votos da Marea Atlántica (dez concelleiros), PSOE (seis) e BNG (unha) e os votos en contra dos dez concelleiros do PP. No seu primeiro discurso, o novo alcalde quixo lembrar os días augurais da democracia municipal coruñesa, cando na primavera de 1979 o nacionalista Domingos Merino fora investido como primeiro alcalde democrático despois da longa noite de pedra do franquismo. Entón Merino dixera estas mesmas verbas: “hoxe é un día alegre e histórico para A Coruña”, salientando a remuda histórica que aquela primeira elección municipal supuxo naquel concello, secuestrado á vontade popular dende que o 21 de xullo de 1936 o capitán Fuciños, nomeado delegado municipal dos sublevados, destituíra ao alcalde republicano Alfredo Suárez Ferrín, que sería fusilado o 31 de agosto daquel desgrazado verán.
Para entendermos na súa verdadeira dimensión a singularidade da Marea Atlántica e a conexión de Xulio Ferreiro coa tradición galeguista, democrática e solidaria coruñesa cómpre lembrarmos algúns apuntamentos históricos que non se adoitan coñecer en amplos sectores da cidadanía galega por mor da imposición do relato da Coruña elitista e paifoca de Francisco Vázquez e do extinto lobby coruñés.

A Coruña liberal, democrática, galeguista e solidaria
Dende a fundación da cidade polo rei de Galicia Afonso VIII no 1208, o Concello coruñés tentou substraela ao dominio aristocrático e eclesiástico, nunha vila de vocación mareante, artesá e comercial. Coruña desenvolveuse aberta ao mundo e aos roteiros da navegación. Mais esta vocación houbo coexistir co rol que A Coruña asumiría como capital da Administración vicerreinal española na Galicia (Capitanía Xeneral e Audiencia) que encheu a cidade de burócratas casteláns. Esta compoñente funcionarial foránea xeraría historicamente tensións a respecto da vocación de liderado galego da cidade.
A vocación democrática abrolla con forza na punxente forza do Gremio de Mareantes, na rebelión popular de Sinforiano López no 1808 ou na adhesión á revolución liberal de 1820. Na cidade xurde o galeguismo liberal e democrático de Murguía e da Cova Céltica, que mobilizou a cidade no 1893 para que Galicia non perdera a Capitanía Xeneral e fundou a Academia Galega no 1905 e a primeira das Irmandades da Fala no 1916. O enterro de Curros Enríquez no 1905 foi a demostración silente do xorne solidario, galeguista e republicano da cidadanía coruñesa.
O galeguismo coruñés comprendeu que se quería ser opción de goberno e transformación habería coordinarse co republicanismo federal que gobernaba o Concello dende fins do século XIX. Esta entente permitiu que Lois Peña Novo fose elixido primeiro concelleiro galeguista no 1922. Mentres, a CNT convertíase no principal sindicato da Coruña, practicando un unionismo integrador de galeguistas, republicanos e liberais de esquerdas e afastado da liña anarquista FAI que dirixía esta central sindical noutros territorios.
A actividade política, sindical e cultural na Coruña, xa que logo, foi dando nunha convivencia natural entre varias correntes do progresismo, do galeguismo e do republicanismo, así como entre os elementos progresistas “burgueses” e os elementos obreiros. Franco habería reprimir de xeito brutal uns e outros.
Foi precisamente a brutaldade represora da ditadura á que fixo perder as referencias a unha sociedade desartellada pola morte ou exilio dos seus mellores. Unha represión que empoleirou persoas até entón irrelevantes na vida social e económica da cidade, que medrara moi substancialmente coa repatriación de capitais de Cuba e co desenvolvemento industrial e financeiro do primeiro terzo do século XX.
Velaí as esperanzas xurdidas co goberno de coalición entre a Unidade Galega, PSOE, PCG e BNPG de Merino. Mais a experiencia foi liquidada coa maré recentralizadora xurdida no 1981 co 23-F á que a burguesía postfranquista e os seus axentes mediáticos serveron de altofalantes. Despois da longa noite de pedra Paco Vázquez, apoiado polo “lobby” coruñés, engaiolou as clases medias coruñesas cun discurso paifoco e arredista, aproveitando a crise económica e a falla de dirección da cidade.

A singularidade da Marea Atlántica
Mais a vocación democrática, solidaria e galeguista da Coruña apareceu, outravolta, coas mobilizacións organizadas por Nunca Máis na fin do 2002 e primeira metade do 2003. Liderados simbolicamente por Manolo Rivas e outros intelectuais, a Coruña cidadá e democrática encheu as rúas por ducias de milleiros, nas demostracións máis populosas da historia de Marineda.
Existía, pois, unha tradición na Coruña de entendemento progresista, de tender pontes para acadar obxectivos comúns por riba das estruturas partidistas. Malia isto, semellaba que os partidos da esquerda galeguista e estatal non entenderan a xeito ou entenderan a medias as leccións do 15-M (que tivo moi cualificada incidencia na cidade) e das europeas de 2014. E naceu na Coruña, dende estas experiencias de Nunca Máis e do 15-M un grupo de persoas, moitos deles unidos por vencellos xeracionais e de compartir o traballo social que, dende unha clave apartidista, comezou pensar esa nova Coruña. Esa nova política para A Coruña sen se someter ao paraugas da forza de moda nas TV estatais. Pensar nunha alternativa municipalista de unidade cidadá, na que os partidos cooperasen, pero non monopolizasen.
Cómpre dicir que naquel xullo de 2014 esta sensibilidade tocara moi de preto ao galeguismo e non só ás organizacións locais de Anova-IN ou Compromiso por Galicia (que o 7 de xullo propuxera publicamente unha converxencia social, política e cidadá para gañar o Concello a partires de determinados denominadores comúns), senón á propria organización do BNG. Representantes tan senlleiros do BNG coruñés como María Xosé Bravo ou o voceiro Xosé Manuel Carril partillaron nas primeiras xuntanzas e na mítica de fins de xullo na Ribeira do Cómaro, preto do estadio de Riazor onde o Deportivo libra as súas batallas na casa.
Xa que logo, a partires do chamado fundacional dos primeiros 99 asinantes, axiña foron 2.000 os cidadáns coruñeses os que adherían ao Manifesto da Marea Atlántica. Dende un propósito común de lle devolver A Coruña á cidadanía e tamén tentando nuclear unha proposta dende os denominadores comúns dunhas bases cidadás moi plurais e diversas.

O factor Xulio Ferreiro
E logo está o factor Xulio Ferreiro. A Marea Atlántica precisaba dun referente común. Os seis partidos adherentes (dende os galeguistas de Compromiso por Galicia até Podemos pasando por todos os partidos do espazo AGE) e máis o proprio grupo independente que abriu o proceso concordaron na conveniencia do profesor universitario e xurista, que resume ben os caracteres de competencia técnica e profesional, vinculación coa cidadanía e respecto pola pluralidade que precisaba a Nova Política na Coruña.
O sábado 13 de xuño Xulio Ferreiro demostrou a súa conexión coa cidadanía e a súa comodidade no contacto persoal. Dende 1981 a Coruña liberal, democrática, galeguista e solidaria non estaba representada na Alcaldía. Pero os reptos son inmediatos e as dificultades obxectivas semellan montañas.
Mais esta será outra historia. Unha nova historia que requirirá no día día de Xulio Ferreiro e da súa equipa de grandes doses de traballo, xenerosidade, competencia técnica e política, diálogo e busca dos mellores apoios e das mellores solucións.

A ruptura do pacto de transición

Os que viviron aquelas datas saben que no 1975 e 1976, despois da morte de Franco, existía unha grande crise económica, derivada da do petróleo do 1973 que mancaba gravemente ás clases medias e traballadoras, mentres os níveis de protección social eran moi baixos. Só a educación estaba no camiño de se considerar un servizo universal, ao abeiro da Lei de educación do 1970.
A falla de liberdades e de servizos sociais, a crise económica e o atraso relativo da sociedade española facían un “cóctel” explosivo, tendo en conta que existía tamén unha extrema dereita franquista moi minoritaria, mais ben arraizada nos postos de mando da organización sindical franquista, na burocracia e nas Forzas Armadas. No mundo da esquerda e dos nacionalismos vasco, catalán e galego constatábase a vontade de construír unha democracia dende a ruptura co franquismo e que recoñecese o dereito á autodeterminación das nacións –nacionalidades, na linguaxe da época– que integran o Estado español.
Neste senso, o pacto político e social da transición (que comeza cos acordos económico-sociais dos Pactos da Moncloa, segue coa Constitución e os Estatutos e remata coa crise do 23-F, o trunfo de Felipe González nas eleccións do 1982 e a súa primeira lexislatura) vai atender ao alargamento da clase media, a xeneralización da cobertura do desemprego e a universalización da sanidade e da educación públicas, garantindo un “complemento social” aos baixos salarios e unha certa mobilidade social. En troques, a ruptura fíxose reforma, arquivouse a memoria histórica, garantiuse a impunidade do franquismo e afastouse a cidadanía dun sistema político representativo axiña derivado ao bipartidismo de quenda, á proscrición “de facto” da democracia participativa e a negación do dereito á autodeterminación das nacionalidades, diluindo o seu dereito ao autogoberno no café para todos que tanta úlcera nos deu.
Hoxe o pacto da transición rachou, porque as institucións e partidos españois non foron quen a manter o pequeno Estado do benestar que o facía posíbel. E velaí que cando non se garanten rendas mínimas nin servizos públicos esenciais, a cidadanía reclame o dereito a construír o público por si propria.

La vía republicana es una alternativa a las carencias del bipartidismo y la Corona

La durísima recesión que sufre el Estado español desde hace casi seis años y la larga sucesión de escándalos de corrupción que afectan principalmente a los dos principales partidos (PP y PSOE) ha puesto de manifiesto la existencia en España de una profunda crisis institucional que afecta a muchos de los principios rectores del Estado nacido después de la Constitución de 1978.

Bipartidismo dinástico y “ocupación institucional”
La realidad, hoy día, es que los dos principales partidos españoles (PP y PSOE) han gobernado siempre, desde 1982, con sus respectivas mayorías absolutas o, en minoría mediante acuerdos parlamentarios y nunca con coaliciones de gobierno. Su hegemonía parlamentaria, amparada en una regla “D´Hondt” que desnaturaliza totalmente la teórica proporcionalidad del sistema, se hizo particularmente acusada en las elecciones de marzo de 2008, reducidas mediáticamente a un duelo a sangre y fuego entre el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy.
30 años de hegemonía bipartidista han contaminado todas las estructuras del Estado. Porque, si bien el artículo 8 de la Constitución dispone que la organización y funcionamiento de los partidos democráticos ha de ser democrático, en la práctica esta regla no rige para los partidos políticos españoles, singularmente PP y PSOE. Porque estas organizaciones se han ido convirtiendo en estructuras burocráticas dirigidas por el Presidente del Gobierno del Estado o el candidato a dicho cargo del principal partido de la oposición con el concurso de una pequeña élite de mandarines orgánicos, parcialmente compensada por estructuras territoriales semejantes en las naciones y regiones del Estado constituídas alrededor de los Presidentes autonómicos.
Estas elites son las que median y/o proporcionan el abundante empleo público a disposición de los dos principales partidos (asesores de alcaldes, Ministros y Consejeros autonómicos, personal de confianza, directivos de las empresas públicas…). También las que seleccionan los candidatos partidarios a las más altas Instituciones del Estado, elegidos por el Gobierno o en sede parlamentaria. Así, la hegemonía bipartidista del PP y PSOE elige en el Senado y en el Congreso los 20 vocales que gobiernan el Consejo General del Poder Judicial y 8 de los 12 Magistrados del Tribunal Constitucional (otros 2 los elige dicho Consejo General y los otros 2 el propio Tribunal Constitucional). También elige a los miembros del Tribunal de Cuentas (responsables de la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos y de las Administraciones Públicas).
Naturalmente, el problema no es la elección parlamentaria de estas Instituciones, sino el perfil de los candidatos que se promocionan. Porque, en una inmensa mayoría de los casos, desde 1983 PP y PSOE eligen personas absolutamente fieles a sus respectivas direcciones orgánicas. No se priman los mejores “curriculums”, ni la capacidad de trabajo, crítica o análisis, sino la simple fidelidad a la dirección del aparato. Hasta el extremo de que la sustitución brusca de una Dirección orgánica por otra a consecuencia de un Congreso (como ocurrió con el PP de Galicia en 2006 o con el PSOE en 2000) supone la liquidación o jubilación, no siempre honrosa, de la “vieja guardia”.
Si a esta situación le añadimos que un politizado Consejo General del Poder Judicial es el que selecciona, entre los magistrados de carrera del Poder Judicial a los miembros del Tribunal Supremo y a los Presidentes  de los distintos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y  Audiencias Provinciales, podemos interpretar adecuadamente como un sistema judicial básicamente independiente por sus garantías y provisión de jueces y Magistrados, como el español, presenta grados inasumibles de contaminación partidista en su cúpula. Que es donde peor funciona y de donde emanan sus decisiones más controvertidas y, a la postre, socialmente desprestigiadas.
El bipartidismo, pues, ha contaminado casi todas las Instituciones y ha llegado a colonizarlas. Y este proceso no ha podido ser detectado o revertido por las propias Instituciones, toda vez las mismas que tenían que actuar de contrapoder o contrapeso se hallaban impedidas para ello por su propia colonización bipartidista.

La Corona no ha cumplido su función constitucional
Quedaba la Corona que, según el artº 56 de la Constitución, es símbolo de la unidad y permanencia del Estado y arbitra y modera el funcionamiento regular de sus Instituciones. Pero la Corona no ha cumplido dicho cometido y se ha convertido en parte del problema y nunca de la solución.
El Rey Juan Carlos fue designado para suceder en la Jefatura del Estado al general Franco por el mismo dictador. Muchos piensan, sin embargo, que la ratificación popular de la Constitución de 1978 le atribuyó una legitimidad de origen . Pero lo cierto es que el Reino de España transitó a la democracia después de la muerte del general Franco (1975) “de la ley a la ley”, en palabras del preceptor del Rey y ministro franquista Torcuato Fernández-Miranda. La Ley que sirvió para verificar la transición fue la ley de Reforma Política, aprobada en 1976 como parte del cuerpo constitucional del Estado autoritario. Fue la propia Cámara franquista (de designación corporativa y no democrática) la que dictó el proceso jurídico que permitiría el paso de la dictadura a la democracia. Ello determinó, desde luego, destacadas limitaciones a la voluntad popular. No se pudo cuestionar el papel del Ejército, dirigido integramente por los vencedores de la Guerra Civil, ni el de la Iglesia Católica (los Acuerdos que regulaban las relaciones con la Santa Sede se aprobaron, con rango de Tratado Internacional, el 4 de enero de 1977, antes de las primeras elecciones democráticas, dando así un contenido previo y predeterminado a  “las relaciones de cooperación entre los Poderes Públicos y la Iglesia Católica” previstas en el artº 16.3 de la Constitución como matiz a la aconfesionalidad estatal).
Y, claro, tampoco el de la Monarquía borbónica, instaurada y no restaurada (fue inaplicada la ley dinástica) por Franco.
El Rey, sin embargo, ganó muchos enteros en la consideración ciudadana por su presunta proactividad en la neutralización del golpe de estado del 23-F-1981. Sobre la verdad histórica de lo ocurrido en dicho día sobran las investigaciones y publicaciones recientes. Lo que nos interesa, a estos efectos, es que el Rey, a partir de marzo de 1981, se sintió cómodo con la reconducción del proceso democrático que se llevó a efecto desde el golpe fallido. Se sintió cómodo con la grave limitación al derecho de gallegos, catalanes y vascos a su autogobierno patente en la Ley de armonización autonómica (LOAPA) aprobada por el Gobierno de la UCD con el apoyo de la oposición del PSOE. Se sintió cómodo con la práctica liquidación de UCD y PCE en las elecciones de octubre de 1982. Se sintió cómodo con el bipartidismo instaurado desde 1982-1983.
Ejemplos hay varios. Cuando, en plena crisis de las Azores, Aznar se compromete con Bush y Blair a iniciar la guerra de Iraq (marzo de 2003), el conjunto de los grupos parlamentarios de la oposición solicitaron una audiencia real para pedirle que se respetasen las competencias de las Cortes para aprobar la guerra. Pues bien, el Rey cortocircuitó esta petición recibiendo al jefe de la Oposición socialista, Rodríguez Zapatero, y escenificando que la Corona sólo valoraba en realidad a las fuerzas políticas que habían instaurado el turnismo bipartidista, tan grato a los Borbones desde 1876.

Un Rey monolingüe en una España plurinacional
El Rey, además, no ha sabido (o, directamente, no ha querido) conectar con la pluralidad nacional española, más allá de chapurrear dos frases en gallego-portugués con el portavoz del BNG cuando hay que proponer candidato a Presidente del Gobierno o un párrafo en catalán en sus discursos cuando visita el país mediterráneo. Pocos han hecho notar que el Rey veranea en Palma, una ciudad cuya lengua propia es el catalán y cuya población lo habla mayoritariamente. Pues bien, su desafección y la de su Familia para con la lengua propia de Mallorca y de las Illes Balears, en general, siempre ha sido patente. Cuando el veraneo de la Reina (única que ha ocupado Marivent este verano de 2013), le ha costado 2M€ al Govern.
Y es que el Rey poco ha hecho por ganarse la adhesión de catalanes, vascos y gallegos. En 2002, en San Millán de la Cogolla (Rioja) proclamó “urbi et orbe” que el castellano había ganado pacifica y merecidamente su rango de lengua común y presumía, contra toda evidencia científica, de más de mil años de su uso literario. Por otra parte, a lo largo de las 28 Navidades en las que nos ha hablado desde su Discurso de Navidad, el 100% de sus palabras ha sido en perfecto castellano. Nunca, a lo largo de dichas 28 salutaciones navideñas, se le ha ocurrido regalarnos a gallegos, catalanes (y valencianos y baleáricos) y vascos con un “bona nit”, “boa noite” o “zorionak”.

La ley no es igual para todos
Pero lo que ha hecho descender drásticamente la valoración ciudadana respecto del Rey y la Corona ha sido el escándalo judicial protagonizado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, esposo de su hija Cristina de Borbón. La ciudadanía opina mayoritariamente que la hija del Rey debería ser imputada, como lo está la esposa de Diego Torres, socio de Urdangarín en Noos, teniendo en cuenta tanto los cargos directivos ostentados por Cristina de Borbón en dicho Instituto como el enriquecimiento sustancial y presuntamente ilícito obtenido por el matrimonio. Un enriquecimiento que ahora le permitirá a la hija del Rey llevar una vida de millonaria en Genève, donde se ha establecido con sus hijos y esposo para huir de la presión mediática.
Y es que la presión de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) sobre el proceso Urdangarín ha sido muy evidente, elaborando y aportando a sede judicial sucesivos informes periciales absolutamente parciales y sólo dirigidos a salvar de la imputación a la Infanta. En este sentido, la parcialidad de la Agencia estatal sólo ha sido superada por un Ministerio Fiscal que se adhirió incondicionalmente al recurso de apelación presentado por Cristina de Borbón contra su imputación.
En cualquier caso, el affaire Urdangarin ha puesto el foco también en la inmensa fortuna de Juan Carlos de Borbón, generada a lo largo de sus 38 años de reinado y en la falta de transparencia de la sucesión hereditaria de su padre, que parece haber aportado al Rey un buen incremento de su patrimonio sin haber pagado los correspondientes impuestos.
¿Cuáles han sido los grandes negocios del Rey que han hecho convertirse en un hombre millonario a aquel que carecía de medios de fortuna?

Falta de transparencia y pretensión de impunidad
Al final, la característica más importante de la Corona  y del entramado institucional que la ampara (PP, PSOE e instituciones “ocupadas”) es la falta de transparencia y un deje persistente de impunidad, como si este entramado institucional bipartidista, la Corona y las conexiones con las principales empresas del IBEX 35 (singularmente eléctricas y grandes constructoras) constituyesen el núcleo duro del Poder en el Estado español al margen de la voluntad ciudadana.
Por lo que, teniendo en cuenta la degradación económica e institucional, parece evidente que toca proceso constituyente, si bien la solidez de la mayoría absoluta del PP en las Cortes y muchos Parlamentos autonómicos, el hecho de que el PSOE comparta problema y no sea solución y la falta de vertebración sólida (por ahora) de alternativas políticas ajenas al bipartidismo permiten prever otros escenarios alternativos, si bien los procesos electorales de 2014 (europeas) y 2015 (locales y todas las autonómicas, menos las tres naciones y Andalucía) van a ahondar en este hundimiento bipartidista y van a hacer patente la necesidad de nuevas soluciones políticas a un sistema anticuado, corrupto y amortizado. Y como única fórmula de solución al problema, la necesidad de la solución republicana.

Avance de la segunda parte
Queda para una segunda parte de este trabajo el estudio de este posible cambio constituyente y, en concreto, qué tipo de transformación política podría generar el advenimiento de una posible forma de gobierno republicana. Si la República sería gallega, catalana o española. Federal, confederal o unitaria. República como forma de gobierno o como sistema de valores ciudadanos.