O discurso de El-Rei

O Xefe do Estado, na súa mensaxe do pasado 3-O, renunciou representar ao conxunto da cidadanía e demitiu do seu papel constitucional de árbitro e moderador das institucións para se converter no valedor do modelo social e territorial da dereita española. A Coroa rachou a neutralidade que lle impón a Constitución, declarouse parcial e excluiu implicitamente do seu concepto de España a aqueles que non asumen a idea unitarista (uninacional, unilingüe e radial canto ás súas comunicacións terrestres) que proxectou. Non por acaso un político tan ecuánime como o lehendakari Urkullu amosouse “abraiado” e declarou que as verbas de El Rei xerábanlle a máxima “decepción e preocupación”.
Na súa mensaxe, o Xefe do Estado pechou calquera vía de negociación ou diálogo, desautorizando a xa comprometida posición do PSOE e PSC. Calou sobre as agresións sofridas por milleiros de cidadáns cataláns o 1-O por parte do Goberno do Estado (que lle causaron feridas a case 900 persoas) e alimentou unha reacción españolista con nidios acenos de intolerancia e mesmo violencia que encheu este domingo as rúas de Barcelona. Formas ríspidas, uso íntegro do castelán (malia dominar o catalán) e o retrato do seu devanceiro Carlos III (quen prohibiu o ensino en catalán, galego e euskera) enchían a escena.
Felipe de Borbón esqueceu que no século XXI os pobos conviven polo mutuo acordo e non por imposición e conquista. Esqueceu que os reis nas Monarquías parlamentarias son neutrais e non asumen o relato dunha parte como propio do conxunto da sociedade. Xa que logo, vencellou indisolubelmente a sorte da Monarquía á do modelo antigo e caduco desa España unitarista e uninacional que non ten máis solucións para a convivencia e a integración dos distintos pobos do Estado ca a imposición autoritaria do “lo tomas o lo tomas”.

A arrincadeira. O unionismo ateiga Barcelona
Efecto da chamada do Xefe do Estado foi a masiva demostración do domingo en Barcelona, que xuntou 350.000 persoas segundo a Garda Urbana. Moitos dos manifestantes viñan de fóra de Catalunya, traídos polo PP e organizacións afíns e algúns deles amosaron actitudes agresivas fronte aos Mossos ou xornalistas. Actitudes que até de agora non se viron nas moitas demostracións independentistas.

Iguais ca todos

As persoas que tivemos a sorte de que nos desen unha educación orientada á liberdade responsábel (“Xoanciño, fai o que ti creas que cómpre, pero non fagas o ridículo”) sentímonos un pouco roibos coa lectura dos whatss enviados polo Xefe do Estado e a súa dona ao seu común amigo López Madrid. Xenro de Villar Mir, penalmente investigado no asunto dos cartóns black de Bankia por gastos sen xustificar superiores aos 34.000 euros e que xa declarara en relación co financiamento ao PP en diñeiro negro na contía de 1,8M€.
Ben, pois toda esta información achábase ao dispor do Rei e da Raíña e, porén, non dubidaron en lle amosar ao López Madrid o seu apoio, quer considerando merde toda teimuda realidade que se interpuxese co seu amigo, quer convidando a xantar ao día seguinte a un individuo deste dubidoso comportamento. E isto só catro meses despois de xurar o mandato real.
Vai para os dous anos o Vello Rei tivo un detalle moi feo: ir cazar elefantes a Botswana coa que estaba a caer. E aos listos do establishment ocorréuselles unha operación para resgatar ao soldado Ryan, quere dicir, á Coroa. Porían no seu sitio ao Fillo, home da miña xeración e abondo preparado. A inmediata distancia que o novo Rei puxo coa súa irmá e o seu cuñado facía albiscar que a remuda lampedusiana podía causar bo efecto aparente.
Mais estas revelacións volven pór ao novo Rei e á súa dona a xogar na liga que xogaba o seu pai: a das persoas que se senten á marxe dos efectos das normas xurídicas e das convencións democráticas. E isto é bastante grave. E non só porque chova sobre mollado. Que tamén.
É grave porque o enorme déficit democrático da Coroa só se vai diluíndo se a Institución é eficaz na plurinacionalidade española e se é exemplar. Da eficacia na plurinacionalidade non hai moito que falar. Os propios discursos do Xefe do Estado denotan unha visión tan mesetaria coma a do Real Madrid. E agora resulta que a exemplaridade pode porse en cuestión.
Non só teñen que ser exemplares, senón parecelo. Porque, ao pretender ser depositarios da “auctorictas” sen se someter ao escrutinio democrático, non son iguais ca todos.

A Coroa non é neutral

Os derradeiros anos do mandato do rei Juan Carlos afondaron na idea de que a Coroa era a Institución que pechaba e lle daba sentido ao sistema da transición, baseado no bipartidismo dinástico PP-PSOE e no capitalismo do BOE ou de amiguetes, manifestado nas grandes empresas concesionais, construtoras, de distribución eléctrica ou bancarias presentes maioritariamente no IBEX 35. Foi Juan Carlos, asemade, un Rei cun concepto fondamente unitarizante, que chegou defender en San Millán de la Cogolla (2001) que “a nadie se le obligó nunca a hablar en español…”, afirmación que descualifica a Casa Real canto á súa sensibilidade a respecto da pluralidade lingüística e cultural española.
A proclamación do seu fillo Felipe de Borbón fixo agardar de moitas persoas que o novo Rei, como home da nosa xeración e persoa con boa preparación intelectual, ía conectar mellor coa plurinacionalidade do Estado e ía abrir novas vías canto á sensibilidade a respecto dos terríbeis efectos na nosa sociedade do desemprego (e, xa, subemprego) e as grandes inxustizas sociais. Mais iso non foi así. E teño para mín que Felipe de Borbón ten ideas propias a respecto do seu rol institucional e este pasa por un aberto intervencionismo, nunha tradición borbónica que afunde as súas raíces en antepasados do Rei actual, como Alfonso XIII, que chegou aceptar o golpe militar de Primo de Rivera e posibilitar a súa ditadura.
Canto á sensibilidade plurinacional, semella que El Rei sintoniza coas ideas de Albert Rivera cando di que “o Xefe do Estado non pode ser neutral cos independentistas”. Nin sequera cos que acreditan na plurinacionalidade do Estado. Velaí ese concepto historicista e esencialista de nacionalismo español que destilou a mensaxe real do pasado Nadal e a frialdade, cando non hostilidade, publicamente amosadas a respecto do President Mas e, máis recentemente, da presidenta do Parlament catalán.
Mais tampouco semella que os valores da xustiza social e da substitución das políticas de austeridade sexan prioritarias. Pola contra, e ás resultas do que nos revele o vindeiro futuro, semella que a aposta do Xefe do Estado sería un goberno apoiado no bipartidismo dinástico e en C’s, o seu comodín. Un goberno que atopa o rexeitamento da maioría das bases electorais do PSOE e de non poucos dos seus cadros, nomeadamente os do norte do Estado.

Felipe de Borbón mantiene una celebración muy confesional, militar y unitarizante

La llamada “Fiesta Nacional” (denominación que indica de suyo la negación rotunda de la plurinacionalidad del Estado) consiste esencialmente en un desfile militar presidido por el Jefe del Estado, que comienza con un bomenaje a los “caídos por España” en el que se canta “La muerte no es el final” y se rezan oraciones católicas. Como elementos centrales una bandera inmensa, el himno estatal en su versión “extended”, un desarrollo incompatible con la aconfesionalidad del Estado y un gasto improductivo superior a 800.000 euros. Y nada más, salvo una recepción real no pública a 1.500 personas.
La fiesta no refleja la pluralidad cultural y lingüística del Estado, ni siquiera se procura territorializar la conmemoración, que siempre se desarrolla en Madrid. Al contrario que en otras conmemoraciones “nacionales” (el 14 de julio francés, la Diada o el Día de Galicia), el mundo de la cultura, de la economía, del deporte, la sociedad civil… están ausentes, como tampoco tienen el menor protagonismo las propias Cámaras legislativas, los Gobiernos autonómicos, el Poder Judicial o el propio Gobierno del Estado.
La conmemoración estatal descansa esencialmente en los Ejércitos, la bandera y el himno estatales y el Jefe del Estado. En este sentido, en poco se diferencia exteriormente de las celebraciones propias de los sistemas autoritarios y personalistas. Su tono general no es el de una fiesta cívica europea y democrática. Por ello, se entiende perfectamente que l@s President@s catalán, vasco y navarra no hayan comparecido, como tampoco lo ha hecho el secretario general de Podemos. Y si han asistido los restantes Presidentes autonómicos ha sido por la llamada a rebato de la Casa Real, el PP y el PSOE: se trataba de dar un mensaje de supuesta unidad al exterior, motivado por la situación creada por el triunfo independentista en las pasadas elecciones catalanas.
Felipe de Borbón ocupa la Jefatura del Estado desde hace casi año y medio. Y, si bien ha mejorado las formas de la Institución, lo cierto es que no ha apostado por una profunda reestructuración de sus elementos simbólicos y del contenido de sus mensajes. Incluso se diría que ha apostado por la continuidad, al menos relativa, del bipartidismo dinástico (PP-PSOE). No hay gestos de respeto o integración de la plurinacionalidad y concesiones sólo folklóricas al plurilingüismo.
¿Podemos esperar de la Jefatura del Estado un cambio sustancial en su concepción unitarizante del Estado en la legislatura próxima? Nada contribuye a pronosticarlo. Felipe de Borbón pudo haber usado de su “auctoritas” moderadora y mediadora con posterioridad a las elecciones catalanas, para proponer cauces de diálogo efectivo. Pero no lo ha hecho, sino que ha optado por mandar un mensaje desde el polo inequívocamente unionista. Un mensaje que dice que se encuentra cómodo en la concepción unitaria del Estado que profesan su padre y las élites dirigentes del PP y del PSOE. Es decir, el relato de lo que se ha dado en llamar el Madrid político y el Madrid mediático.
Al fin y al cabo, la decisión popular sobre la Corona se adoptó hace casi 40 años, sin que la ciudadanía pudiera elegir específicamente entre Monarquía y República. Felipe de Borbón se sabe blindado en su función, ya que la reforma posible para suprimir la Monarquía precisaría de mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución parlamentaria y referéndum. De ahí que la Corona se apoye en el bipartidismo dinástico, que es quien ha llamado a Madrid a sus Presidentes autonómicos. Y quien insiste en defender una Institución costosa y anacrónica. Y respecto de la que muchos dudan ya de su utilidad.

¿Puede resolverse con sanciones una pitada a la marcha real como la del Camp Nou?

Si miles de aficionados catalanes y vascos pitan el himno español, eso no se resuelve con sanciones de la Ley Mordaza o enviando la Guardia Civil a casa de tales aficionados. La solución pasa, sin duda, por reconocer la plurinacionalidad del Estado y aceptar que hay millones de ciudadanos que no nos sentimos identificados con la marcha real o la bandera roja y gualda como propia, aunque hayamos de respetarlos. Que miles no lo hayan hecho no debe entenderse como agresión a España, sino a una monarquía y a un régimen institucional que no ha sabido integrar la plurinacionalidad.
La marcha real y la bandera roja y gualda fueron adoptados por la monarquía borbónica como símbolos de una monarquía centralizada, la misma que derogó las libertades catalanas en 1714, los fueros vascos en 1839 y tuvo que aceptar la independencia de las repúblicas americanas y, posteriormente, de Cuba o Filipinas (1898). También la que dividió en cuatro trozos provinciales “como la túnica de Cristo” el Reino de Galicia en 1834 y aplastó la Revolución gallega de abril de 1846. Pero es que este mismo himno y bandera, sustituidos por la República en 1931, representaron la victoria (que no la paz) de 1939.
Bajo esa bandera y a los acordes de ese himno fueron fusilados Alexandre Bóveda, Lluis Companys, Carrasco i Formiguera (fundador de Unió), doce capellanes nacionalistas vascos y cientos de miles de españoles. El problema ya no es la desafección que cientos de miles de gallegos, catalanes y vascos le tengamos a este himno y a esta bandera. El problema es que no representa a millones de españoles por su conexión con un régimen que significó la muerte para muchos, la represión, la injusticia y el atraso durante décadas. Sólo en las generaciones más jóvenes ha existido un cierto rescate cívico de la bandera rojigualda con los éxitos de la selección española de fútbol.
La transición blindó, junto con la Monarquía, este himno y esta bandera, al tiempo que evitó una auténtica ruptura democrática. Los Estatutos de Autonomía fueron sometidos a la jurisdicción de un Tribunal Constitucional que ha desarrollado su función como si de un árbitro casero se tratase, declarando la inconstitucionalidad parcial de las leyes de normalización lingüística o el Estatut aprobado por la ciudadanía catalana y permitiendo una recentralización abierta que ha limitado en gran parte las posibilidades de autogobierno que la Constitución y los Estatutos abrieron.
En fin, el presidente Mariano Rajoy ha intensificado dicha recentralización y ha bloqueado cualquier avance hacia el reconocimiento, no ya del derecho a decidir, sino de toda mejora del autogobierno y de la financiación autonómicas. El sistema institucional español está agotado y cualquier esquema de convivencia plurinacional parece posible, pero ciertamente remota. En estas circunstancias, ¿nos puede extrañar lo ocurrido en el Camp Nou?

Podemos y C´s asumen con mucha dificultad la autonomía local de sus organizaciones

En efecto, parecen llegar tiempos en los que a las propuestas de la llamada Nueva Política se les exigirán no solo valores de transparencia, regeneración democrática y participación cívica, sino un relato basado en la pluralidad nacional del Estado y en la autonomía local, al tiempo que formulaciones socialmente integradoras, realistas y basadas en el sentido común, que huyan de propuestas poco maduradas o inviables.
La Gran Recesión golpeó duramente la sociedad mediante políticas de austeridad inmisericorde pensadas en los intereses de una pequeña élite financiera, que liquidaron o limitaron muchas de las conquistas del Estado del Bienestar, perjudicando gravemente los tejidos empresariales locales y a las clases medias y trabajadoras. Al mismo tempo, el bipartidismo dinástico (PSOE-PP), apoyado en la Corona y en la estructura institucional de la transición, mantuvo los privilegios de la llamada de modo gráfico, aunque excesivamente genérico “casta”, mientras intentaba tapar las corrupciones que emanaban del sistema de 1978 e intentaba tapar las corrupciones varias del sistema de 1978. En el ámbito de los servicios públicos de los municipios, se adoptaron decisiones tan lesivas como la de la ley de racionalización y modernización de los gobiernos locales de 2013, que potenció las Diputaciones, apostando por las grandes empresas multinacionales y estatales, en lugar de por la calidad en la prestación de los servicios públicos y por las empresas locales.

Traslaciones tardías
El 15-M modificó la agenda política y sensibilizó amplios sectores de las clases medias respecto a la necesidad de un cambio de paradigma, de una profundísima renovación de un sistema institucional acabado. Sin embargo, las traslaciones políticas de este espíritu del 15-M tardaron en llegar. En Galicia surgió en 2012 con fuerza la opción de la Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), fundada a partir de la Anova de Beiras y de Esquerda Unida, filial gallega de IU. AGE se convirtió en la tercera fuerza política en las elecciones al Parlamento gallego del otoño de 2012, pero desaprovechó su posición de privilegiada fuerza emergente por disputas estratégicas sobre su mayor o menor vinculación al proyecto estatal de IU y, en un segundo momento, respecto a la conformación de una nueva alternativa estatal de izquierdas, más o menos vinculada a Podemos.
Después de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 surgió con fuerza la alternativa de Podemos, que ha llegado a superar a PP y PSOE en la intención directa de voto. Por su parte, Ciudadanos (C´s) se convirtió en un nuevo referente al ser cuarta fuerza en las elecciones de marzo al Parlamento andaluz, multiplicando por diez los votos obtenidos por UPD y finiquitando, de hecho, la corta historia de este partido.
Ahora bien, la novedad de estas formaciones y su compromiso teórico con la regeneración política no ha garantizado siempre su ruptura con las formas de la vieja política de PP y PSOE. C´s ha desconcertado a sus simpatizantes en Galicia pasando en 48 horas de no presentar candidatura propia en A Coruña y Ferrol a formalizarla, después de supuestas presiones sobre su dirección estatal para que los alcaldes populares de A Coruña y Ferrol contaran con el bastón de los de Albert Rivera, único que podía garantizarles su continuidad en las respectivas alcaldías. Por otra parte, aunque Marea Atlántica de A Coruña y Lugo Novo han demostrado independencia, pluralismo y capacidad de integración, otras candidaturas cívicas han dado lamentables espectáculos, como su división en Vigo y Ferrol, el veto de EU a Lugo Novo o la anulación de las legítimas primarias de Ourense en Común para evitar que fuese candidato Xosé Mosquera, candidato propuesto desde la formación galleguista -fundada en 2012- Compromiso por Galicia.

¿Hay madurez política?
En general, tanto Podemos como C´s parecen asumir con mucha dificultad la autonomía local de sus organizaciones y minusvaloran claramente la importancia de estas elecciones municipales, lo que resulta poco compatible con el impulso regeneracionista de la nueva política. Por otra parte, se echa en falta un discurso que aúne los valores de transparencia, regeneración y participación ciudadana con un ejercicio realista de la política, basado en el sentido común, que huya de “postureos” y ocurrencias propositivas.
Porque aquí radica el gran dilema de la llamada Nueva Política. Aunar esos valores de regeneración, transparencia y participación cívica con el reconocimiento de la autonomía local y de la pluralidad nacional del Estado, ya que poco regeneracionismo y poca participación se pueden impulsar desde el ejercicio del “centralismo dedocrático”. Y, por otra parte, dotar a los proyectos políticos de esta nueva política de grandes dosis de realismo y sentido común, buscando amplios acuerdos e integración social en la búsqueda de un mínimo común denominador alejado de formulaciones extremistas o teorizantes.

Máis do mesmo

A proclamación de Felipe de Borbón como novo Xefe de Estado non foi quen de transmitir ningunha caste de pulo renovador ou transformador, senón pura continuidade, cando non continuismo.
O proceso da abdicación, activado pola decisión súpeta do seu pai, o rei dimisionario, non deu enchido de monárquicos nin as rúas do traxecto real nin a propria Praza de Oriente, malia o carácter feirado do día na capital do Estado. O comezo do reinado de Felipe VI, por outra banda, veu sinalado por decisións de excepcionalidade (prohibición de concentracións, prohibición do uso da bandeira republicana) abertamente inconstitucionais.
Poucas veces coma nesta fomos quen de albiscar o poder real de determinadas elites, hoxe vencelladas ás empresas do IBEX 35 e, por vez primeira, á propiedade dos principais grupos mediáticos madrileños e das principais TV privadas estatais. Porque é evidente que foi Rajoy e non Felipe VI quen marcou os contidos da mensaxe real e os tempos dos actos de proclamación. Mais Rajoy, canda Rubalcaba, actuou como intérprete do Sanedrín que axiña enfriou a pulsión de cambio que latexaba e mesmo latexa en sectores importantes da base social do PP e do PSOE. As elites financeiras e mediáticas madrileñas queren, como moito, moi pequenos retoques. Mesmo até semellan refugar de reformas lampedusianas. Por eles non haberá nin reformas institucionais cosméticas.
Deste xeito, o Xefe do Estado introduciu tres agradecementos en galego, catalán e euskera, cousa que nunca foi quen de facer o seu pai. Mais introduciunos ao fío das ideas de “unidade e non uniformidade” e “linguas rexionais que son unha riqueza para todos”. Ideas que pertencen á realidade da España preconstitucional e que son impropias para definir a percepción dun Xefe de Estado da nosa xeración a respecto das nacionalidades.
Como tamén foi impropia a apelación á súa xeración -que tamén é a miña- para reactivar un suposto rexeneracionismo que non se albiscou noutras partes da mensaxe real, fóra de xenéricas apelacións á honestidade.
Máis do mesmo. Iso si, contado dende a máis absoluta unanimidade dos grandes “media” madrileños. Dende hai algúns meses, noutros casos xa anos, directamente controlados polas elites financeiras da España cañí.

A Monarquía como problema

En termos estritamente abstractos, o confronto entre República e Monarquía é moi desigual, pola evidente eiva democrática da provisión hereditaria propia da Monarquía. No caso español, asemade, a Monarquía foi instaurada “ex novo” por Franco no 1969. Velaí a falla absoluta de lexitimidade de orixe do rei Juan Carlos á altura da fin do 1975, cando principiou o seu mandato.
Mais Juan Carlos de Borbón gañou a súa lexitimidade co exercicio que fixo da “auctoritas” real entre a fin do 1975 e a fin do 1978. Unha tempada na que a a aprobación da Constitución reasignou a prol de Institucións democráticas determinados poderes reais que sobardaban os dunha monarquía parlamentaria no sistema das Leis Fundamentais franquista. Pero o voto favorábel dunha moi ampla maioría do corpo electoral español o 6 de decembro do 1978 non supuxo, en termos sociolóxicos, un cheque en branco “in aeternum” para a restauración do réxime monárquico. Porque a cidadanía española comprendeu que o pacto pola reforma levaba no lote a Monarquía e a negación do Estado plurinacional en troques das liberdades, do pluralismo político e dunha limitada descentralización política.
Malia os 33 anos decorridos dende o golpe de estado do 23-F do 1981, aínda non ficou clarexado o ambivalente papel do Xefe do Estado nesta crise. O que si ficou evidente foi a virada cara a consolidación dun bipartidismo monárquico e a limitación do autogoberno das nacionalidades, diluído no “café para todos”. Dende entón, a Coroa é o elo que define a España contemporánea, dándolle sentido a un sistema politicamente bipartidista e economicamente definido por un “capitalismo castizo de BOE”, alicerzado na colusión entre política e empresa, na hexemonía das empresas financeiras e construtoras sobre o sistema produtivo e na potenciación extrema de Madrid como inviábel centro económico.
Velaí que, hoxe por hoxe, a Coroa, ademais do seu anacronismo histórico e da súa evidente falla de utilidade e exemplaridade, teña o problema engadido de non poder cumprir a función simbólica de lle dar abeiro a un fondo anovamento constitucional que lle recoñeza á cidadanía o dereito a decidir para construír unha democracia de calidade nunha sociedade inclusiva e cohesionada.

Decidirmos o futuro constitucional

As pasadas eleccións europeas, a reivindicación catalá do dereito a decidir (que semella podería continuar Euskadi) e máis a abdicación do Xefe do Estado amosan graves fendas nos tres alicerces do sistema institucional en crise: a Coroa, o bipartidismo dinástico e máis un determinado concepto da unidade de España que non recoñece a súa plurinacionalidade. Se a iso lle engadimos a desafección cidadá xerada pola corrupción enxergaremos a fondísima crise institucional que estamos a vivir.
Neste contexto, semella obrigado un proceso de mutación constitucional ou, polo menos, de fonda reforma da Carta Magna, para sentar os alicerces dunha anovada convivencia política e social. E, para estes efectos, a cuestión non é República española vs Monarquía ou República española vs. República galega, senón o dereito a decidir da cidadanía. Lembremos que só os maiores de 54 anos foron quen a votar unha Constitución na que a Coroa e a indisolúbel unidade da nación española foron o prezo para transacionar o recoñecemento das liberdades, o pluripartidismo e unha limitada descentralización política.
Velaí que a cidadanía teña que decidir non só sobre a cuestión da forma de Estado (monarquía vs república), senón sobre os demais alicerces desta revisión ou remuda constituínte: a modernización das nosas institucións políticas e administrativas, a blindaxe do Estado do Benestar, a profundización do noso réxime de liberdades e a autonomía real do Poder Xudicial. E, concretamente, a cidadanía galega haberá de decidir tamén sobre a ampliación do autogoberno, o grao de relación de Galicia co resto das nacións españolas e máis o seu encaixe, federal ou confederal, no Estado, preservando sempre o dereito a decidir da cidadanía galega.
Canto ás solucións xurídicas concretas, certo é que esta reforma constitucional se aprobaría nun referendo, mais cumpriría artellar outras consultas previas para definir a vontade da cidadanía sobre estas grandes decisións constitucionais. Algunhas serían privativas de cada nacionalidade histórica e outras do conxunto da cidadanía do Estado.
A peor das solucións, de certo, sería teimar no inmobilismo amosado até de agora polo PP e PSOE.

A filla casada do Rei

A declaración dun cidadán a xeito de imputado perante un Xulgado constitúe un acto garantista, onde somos informados dos feitos polos que se nos anda a investigar e se nos pregunta sobre eles. Por outra banda, fronte á obriga das testemuñas de dicir a verdade, os imputados teñen dereito a non declarar en absoluto, a non se declarar culpábeis e a non respostar algunha, varias ou moitas das preguntas que se lles plantexen.
Xa que logo, a Infanta só usou do seu dereito cando rexeitaba respostar ás preguntas das acusacións populares, teimaba nos “non sei”, “non lembro” ou “non teño constancia” e vencellaba moito do ocorrido á plena confianza que acreditaba na súa parella. Pero é tarde de máis para que esta actitude tan dubidante e pouco elocuente evite as sombras a respecto da conduta da Infanta e, sobre todo, evite o imparábel proceso de degradación da imaxe do Xefe do Estado e da Institución monárquica non só entre a cidadanía do Estado senón na opinión internacional que, con máis ou menos acerto, relaciona directamente esta crise coa “spanish corruption” e co esfarelamento da chamada “Marca España”.
Para máis, a Casa Real xestionou de xeito moi desafortunado este proceso. Primeiro teimando durante meses para que a Infanta non declarase, despois tentando que o fixese con privilexios (chegar en coche e non a pé, non pasar polo control de seguranza…) e logo enviando sinais de comprensión e apoio: a filla casada do Rei volvería á casa dos seus pais para descansar. Feito absolutamente normal nunha familia normal, mais non tan lóxico nunha familia especial que encarna unha Institución só xustificábel por razón de exemplaridade e utilidade.
Na España do 2014 a Institución monárquica non é percebida como exemplar pola cidadanía do Estado. E perdeu tamén aquela comprensión e apoio internacional que lle achegaban doses de utilidade. Se exemplar non é nin útil tampouco, só fica que a cidadanía decida democraticamente, cando e onde cumpra, sobre o sentido da Institución no futuro.

A ARRINCADEIRA: Albert Rivera e Paco Vazquez
Albert Rivera presentou na Galicia o seu Movemento Cidadán (MC) da man do ex alcalde coruñés Francisco Vàzquez. Semella un chisco chocante querer vender rexeneracionismo e transparencia da man desta caste de compañas.