A nova política e Domingos Merino

En abril de 1979 Domingos Merino, candidato da exitosa fórmula electoral Unidade Galega (que xuntaba o Partido Galeguista, o PSG e á futura Esquerda Galega) era elixido alcalde d’A Coruña. O primeiro alcalde nacionalista da súa historia. O primeiro alcalde democrático despois da longa noite de pedra da ditadura franquista.
A Coruña sofrira naquela noite de pedra. A represión franquista liquidara a súa clase dirixente, de xorne liberal e democrático. A especulación urbanística empobreceu a paisaxe e arrequeceu uns poucos. O concello agoniaba sen organización nin tesouraría.
Merino abriu as portas do concello á cidadanía: primeiro Regulamento de participación cidadá, voz aos veciños nos Plenos, xuntoiros do Goberno local e moitas Comisións Informativas. Os tenentes de alcalde da UG Gonzalo Vázquez Pozo (Gobernación e Persoal) e Pura Barrio (Facenda) estruturaron unha Administración eficaz, socialmente consensuada e moderna, unha Facenda saneada e un orzamento equilibrado. E o concelleiro Rafael Bárez redactaba un Plan Xeral urbanístico pensando na veciñanza e non no interese dos promotores.
Domingos Merino compatibilizaba a apertura democrática, a xestión eficaz e transformadora, a galeguidade reivindicativa e un coruñesismo moderno, que quería A Coruña como faro de Galicia. Mais o lobby da Coruña clasista e antiga e os intereses dos grandes promotores urbanísticos artellaron unha maioría contraria ao goberno local, xuntando ao PSOE coa UCD e AP. Unha campaña de comunicación “ad personam” chea de odio e falsidades (moi semellante ás sofridas polo alcalde vigués Lois Pérez Castrillo no 2002-2003 e polo vicepresidente Anxo Quintana en 2008-2009) tentou desprestixiar e illar socialmente ao alcalde. Poucos días despois do 23-F Merino demitía nun exercicio de dignidade política. E dous anos despois Francisco Vázquez, candidato do lobby que coaligaba os sectores da burguesía franquista cos novos grandes promotores, obtiña maioría absoluta e comezaba desmontar os alicerces da política urbanística e de participación democrática do Goberno de Domingos Merino.
Merino anticipou no 1979 a verdadeira nova política: apertura á sociedade, participación cidadá, eficiencia nunha xestión transformadora e consenso social. Os alcaldes galeguistas e progresistas haberían deprender ben desta lección.

Grupo propio para que?

Hai dúas semanas defendía nesta páxina que En Marea ten dereito a formar grupo parlamentario de seu, consonte coa acaída interpretación do artigo 23 do Regulamento do Congreso, aprobado no verán do 1982 pola maioría UCD-AP para evitar a formación dos grupos socialistas vasco e catalán. Coincido nesta tese con xuristas notábeis, como o profesor Carlos Aymerich Cano (UDC) e até de agora non coñezo, con nomes e apelidos, nin un só que defenda a tese contraria, como supostamente manifestan esas anónimas fontes xurídicas que consulta a prensa madrileña, á destra e á sinistra.
Un Grupo Parlamentario é unha ferramenta. Que un partido divida os seus deputados en catro grupos é unha fraude de lei, con dano para os recursos públicos. Que cada suxeito político propio (“partido”, na acaída interpretación do artigo 23 do Regulamento) forme o seu Grupo é un dereito. En Marea, polo menos até de agora, constitúe unha realidade política subxacente, un suxeito político autónomo e diferente a Podemos.
A cidadanía galega xa conta con que En Marea coordine os seus esforzos con Podemos e outros canto á rexeneración democrática, á transparencia, á axenda social ou a unha economía pensada máis para as persoas.
Mais Galicia só achega o 5,5% da poboación e o 6% do PIB estatais. Os nosos alicerces económicos son prescindíbeis no contexto estatal. Diante dun futuro Goberno, nesta ou na vindeira lexislatura, vicepresidido ou mesmo presidido por Pablo Iglesias, os intereses galegos baterán contra outros intereses territoriais ou de determinadas elites sociais e financeiras con grande capacidade de presión política.
Porque a tarifa eléctrica que como país produtor nos interesa baterá contra os intereses de territorios de grande consumo doméstico como Madrid. Os intereses da nosa construción naval poderían bater contra os andaluces, os do noso gas contra os asturianos, os do financiamento local contra os que priorizan os grandes pobos andaluces e manchegos e os do financiamento autonómico cos de Catalunya, País Valenciano, Illes Balears ou Madrid.
Velaí os asuntos onde En Marea ten de demostrar a súa autonomía e a súa utilidade ao País. Unha tarefa factíbel, mais nada doada en Madrid.

A pinza PP-PSOE

PP e PSOE seica monopolizaron a representación política dende 1982, despois da desfeita da UCD. O chamado “sistema da transición” é, basicamente, a do bipartidismo dinástico, abeirado na lei D´Hondt e nunha retroalimentación que abrolla con descaro cando é cuestionada seriamente. Se no 1979 a UCD, Coalición Democrática (antecedentes principais do actual PP) e PSOE deron cabo á experiencia do goberno de coalición n’A Coruña de Domingos Merino, hoxendía voltamos á pinza amosada nos recentes Plenos de organización da mesma cidade e de Lugo. O mesmo Feijóo vén de declarar nunha entrevista que quere “un PSOE forte que lle diga non aos nacionalistas e a Podemos”.
En realidade, un dos principais motivos polos que o PSOE, neste contexto, é un problema e non unha solución está no seu carácter de franquicia institucional, que lle merca ao PP ideas como a blindaxe da priorización do pagamento da débeda a respecto do mantemento dos servizos públicos (reforma “express” do artigo 135 da Constitución en outubro do 2011) ou unha idea monolítica de España que tende á continua recentralización e á negación da plurinacionalidade do Estado. E, á vista da iconografía de Pedro Sánchez na súa recente Conferencia Política e da limitada visión territorial de Carme Chacón, semella que o problema ha continuar.
Vivimos un tempo de fondas remudas institucionais, sociais e políticas. Xa que logo, máis cedo ca tarde, o PSOE terá que decidir se quere partillar dun outro relato, axustado a unha idea plurinacional do Estado a unha socialdemocracia renovada e participativa, ou tenciona defender unha democracia de baixa calidade, que despreza os valores da participación cidadá e asume como dogma as estreitas lindes do austericidio.

A arrincadeira: Manuel María, poeta cívico.
Ninguén pode negar o acerto da escolla este ano da Academia a respecto do protagonista do Día das Letras Galegas. Manuel María é o noso máis senlleiro poeta cívico dende Curros. Coherente coa súa ideoloxia, sempre foi persoa atenta e aberta, quen a sumar e tender pontes coas persoas que non pensaban coma ela. Ogallá o 2016, ademais de conmemoralo -canda ás Irmandades da Fala, que cumpren o seu Centenario-, afonde na cultura que preferiu tender pontes a excluír ninguén, como adoitaba facer Manuel María.

A continua recentralización

A Constitución garantiunos, canda cataláns e vascos, o acceso ao nível máis elevado de autogoberno, a medio dun Estatuto negociado entre os parlamentarios galegos e o Congreso. Porén, dende a aprobación dos tres estatutos das nacionalidades galega, catalá e vasca a tensión recentralizadora foi continua. O Madrid político e económico ten pulado sempre por unha -inexistente- España monolítica e monolingúe e pola concentración financiera e empresarial en Madrid, en claro prexuízo das periferias españolas.
Malia que fracasou no Tribunal Constitucional o primeiro ataque recentralizador (a Lohapa aprobada por UCD e PSOE), os recortes ao autogoberno continuaron. Os gobernos de Felipe González usaron as leis básicas e o proceso de unificación europeo para recentralizar, ao tempo que retiñan os traspasos de medios materiais obrigados polas competencias asumidas en virtude do Estatuto de Galicia. A segunda lexislatura de Aznar foi unha continua sucesión de iniciativas recentralizadoras. E Zapatero usou de vías indirectas, como o uso centralizado de fondos estatais (vivenda, medio rural) que haberían estar territorializados, por non lle pertencer xa ao Estado estas competencias. Así e todo, o goberno Rajoy foi o máis intensivo nos recortes do autogoberno. No ámbito financeiro limitou extremadamente o déficit autonómico, flexibilizando o estatal, prexudicando gravemente a sanidade, a educación e os servizos sociais. A reforma educativa da LOMCE impuxo contidos absurdamente uniformes para todo o Estado, mentres relegou ao galego a lingua subordinada no ensino.
A reforma local tirou dos nosos concellos as competencias sociais para llelas atribuir a unhas Deputacións fracasadas e inoperantes. Galicia foi privada das súas competencias en materia de horarios e superficies comerciais, en claro prexuízo do seu comercio de proximidade e do consumidor galego en xeral.
A nosa especifidade económica e territorial determina que todo recorte ao autogoberno se traduza, sempre, en recortes ao benestar da cidadanía galega. Velaí que sexa tan preciso, no próximo futuro, un marco xurídico que garanta un autogoberno blindado e financiado a xeito.

Los babyboomers de 1964: historia de una generación que cuenta todavía sus 40 (I)

De la muerte de Kennedy a la fundación del PSG y la UPG, pasando por los 25 años de paz.- En realidad 1964, el año en que nació mi hermano mayor Brais, comenzó el 22 de noviembre de 1963, con el asesinato del presidente Kennedy en Dallas. Mi madre, embarazada de nuestro Brais, recordaba perfectamente sentir varias patadas cuando vio a Jacqueline Kennedy gatear sobre el coche descubierto presidencial. Tengo que decir, para que el relato se entienda, que mis padres se habían casado en junio de 1963 y que disfrutaban de un TV Sylvania en blanco y negro desde que compartían vida en común, al volver de su viaje de novios.
Brais nació, algo más que ochomesino, en la mitad de abril, cuando lo cierto es que la naturaleza lo habría señalado bajo el signo de Tauro, allá por el 5, 6 ó 8 de mayo, para coincidir con el 35 aniversario de papá. Aquella primavera y aquel verano del 64 nacieron muchos babyboomers, niños y niñas, que luego darían bastante que hablar, pero esos meses aquella triste Galicia estaba marcada por la Eurocopa de Madrid, por las Olimpiadas de Tokio y por los 25 años de paz. Como las Olimpiadas de Tokio son generalmente conocidas, permítanme que les cuente que la selección del régimen franco-fascista español venció, el 21 de junio y por 2-1, a la selección soviético post-staliniana en un partido que pudo llamarse de la vergüenza si tenemos en cuenta las circunstancias políticas de una y otra dictadura pero que a los gallegos de la generación de mis padres les dejó el consuelo de que el gol del triunfo lo marcara en el 84’ el gallego Marcelino cabeceando un centro desde la banda derecha del gallego Amancio Amaro que no pudo atajar el meta Yaschin. El mismo Amancio que había marcado el gol del pase a la final en la semifinal contra Hungría, dos días atrás.
Más complicado es que este babyboomer, que nació muy pocos años después, les explique en qué consistían los 25 años de paz que Franco y su ministro Fraga Iribarne publicitaron en la primavera de 1964, para conmemorar las bodas de plata de la victoria franco-fascista. Mis padres nunca me hablaron de esta campaña, como estoy seguro que casi a ninguno de mis coetáneos les contaron esta historia en casa, ni mucho menos en clase. El caso es que más o menos la historia consistía en que la incipiente clase media recordara lo duro del castigo y de la represión sufridos por sus padres (ya que todos los abuelos sin excepción  lo habían sufrido de un modo u otro) por si se les ocurría preguntarse si su durísimo trabajo podría llevarles a la democracia, además de a la ilusión de una vida digna para ellos y para sus hijos.
El año -o mas bien la época- viene marcado por Please, please me Michelle, de The Beatles y por Satisfaction, de The Rolling Stones. En Europa De Gaulle ponía la primera barrera a la unificación política europea, la cual seguimos pagando y Johnson, ayudado por el impulso kennediano y la magia del discurso de Martin Luther King se obstinaba en convertir a los negros del Sur de Dixie en ciudadanos USA.
En Galicia la longa noite de pedra dejaba las hendiduras precisas para que los socialdemócratas gallegos fundasen el Partido Socialista Galego (PSG) y los marxistas más pendientes de las luchas de liberación nacional de Ben Bella y Ho Chi Minh que de lo que ocurria en Europa fundasen la Unión do Pobo Galego (UPG). Ambos eran el postrer intento por conectar el páramo interior con las Instituciones que Castelao había fundado en la diáspora a partir de la legitimación del Estatuto de 1936, asi como las bases para afrontar la inminente caída del franquismo, que se prolongaría, sin embargo, aun diez años más.

La TV, la EGB, el BUP y el COU.- No sé la oferta televisiva que aquellos curiosos años tuvieron en sus respectivos países  las carismáticas babyboomers Brigitte Nielsen, Elle McPherson, Courtney Love o la más intelectual Michelle Obama, pero puedo asegurarles que, hacia 1972, en Galicia se reducía a un único canal, el que ponía un globo, dos globos e incluso tres globos. Pero hasta con esta oferta única los babyboomers aprendieron a distinguir entre los personajes de la TV que los trataban abiertamente de enanos gilipollas (Capitán Tan, Valentina y demás Chiripitifláuticos- con la honrosa excepción de los cultos Hermanos Malasombra-, María Luisa Seco y el manga blando de los japos -Heidi y Marco, mayormente) de los que les abrían nuevos espacios y horizontes, como Miguel Angel Rellán, la banda del Mirlitón, Barrio Sésamo, el gran japo Meteoro o la propuesta de libertad de la fantástica Pippy Langstrüm.
El tardofranquismo parió un sistema educativo menos indeseable, hacia 1970, para que los babyboomers pudiesen empezar a corregir el analfabetismo que imperaba en esa época en varios de los países integrados a la brava en aquella España. Y así los babyboomers del 64 y los otros que les seguimos hicimos una enseñanza básica (EGB), un Bachillerato (el BUP) y un COU, antesala de una dura, inclemente y absurda selectividad que creaba más problemas de los que solucionaba.
Mi padre viajaba por todo el País Gallego inspeccionando las oficinas locales del Banco Pastor y pudo darse cuenta del gigantesco esfuerzo que sus coetáneos emigrados estaban desarrollando en Suiza, Alemania, Holanda, el Reino Unido, Barcelona o Madrid para que sus hijos estudiaran. Muy a menudo estos pioneros a la fuerza expresaban un esfuerzo en el deseo de una vida mejor para sus hijos, pero también en que éstos mejorasen sus familias, aldeas y villas. Los nacidos en los 60 y 70 pudimos darnos cuenta de lo fructífero de este esfuerzo, ya que el sacrificio de sus padres fue coronado con el de sus hijos, que con muchos menos medios que los gallegos más pudientes pudieron hacer una carrera o aprobar una oposición sumando su esfuerzo al de sus padres. Son aquellos compañeros que se hicieron personas viviendo con sus abuelos, sin conocer apenas a sus padres emigrados y luchando bravamente contra el folio, el foco y el examen.

Franco, el orejas y la política.- Andaban los babyboomers liados con el balón, las excursiones, los exámenes y la Nancy cuando murió aquel viejo general de la voz de pito, a quien los mayores le tenían tanto miedo. Un señor llorando, de corbata negra y con muchas orejas habló en blanco y negro desde la única TV que había para decir que Franco había muerto, que no había clase (Brais dice que dijo eso, yo no me acuerdo) y que iba a venir un tío alto que conducía coches chulos y que molaba bastante. Brais decía que iba a ser rey como el del Japón. Pero tenía dos hijas de calcetín corto y coletas para tirar de ellas y un niño de corbata y pantalón corto de los que nunca se manchaban, que siempre estaban aburridos cuando su padre hablaba. Estos días me acuerdo mucho de eso que decía Brais, porque a lo mejor alguna de las niñas aquellas de las coletas y del calcetín corto no entendieron que su padre era el Jefe de Estado de una democracia.
Mal que bien, nuestros primos mayores nos venían contando de los grises y de la democracia, pero siempre tuvimos la sensación de que hubo mucha gente a la que le llegó sin que hubiese movido un dedo por ella. Y a lo mejor no fueron los más perjudicados por el cambio de régimen.
Muchos primos mayores y algunos hermanos mayores de nuestros amigos cayeron en la droga y se vinieron abajo rápidamente, como cantó Luis Eduardo Aute. Primero el caballo y después el sida mataron mucha de la vitalidad de aquellos jóvenes que se iban a comer el mundo y se lo iban a explicar a los que los seguían, entre ellos a los babyboomers de 1964. Es por ello que el individualismo, el pragmatismo y la capacidad de observación son algunos de los caracteres comunes de esta generación. O, como dice Brais, algún@s las tendrán y otr@s no, depende de los días.
Termina este primer capítulo con un recuerdo: mi hermano Brais, primavera de 1980, con menos de 16 años, en el balcón principal de la Casa do Concello de A Coruña. Los partidos que mandaban en España, UCD y PSOE, querían rebajar la autonomía de nuestro país y equipararla con la que iba a ser la del pelotón que seguía a las nacionalidades históricas. La calle estaba indignada. Hasta aquel García-Sabell se movilizó y escribió un artículo en el que decía que los tramposos de la UCD de Madrid  mentían como canallas. Brais dice que valió la pena. Yo, viendo el espectáculo del Estado autonómico agotado, que trata a Galicia como a Ceuta o La Rioja en el ámbito político y peor que a nadie en el económico, pienso que aquel día les hicieron creer a nuestros padres y primos mayores que habían ganado cuando en realidad nos la tenían preparada. Pero esa es otra historia.
Otra historia que contaremos, con la de los trabajos, estudios, sexo, amores, comeduras de coco y evolución de est@s babyboomers que están, todavía, contando sus 40.

O Estado Autonómico está esgotado

A Constitución española de 1978 (esa mesma que nin vostede nin eu, nin ninguén menor de 53 anos votou, esa mesma que José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba e Mariano Rajoy reformaron en 24 horas para priorizar o pagamento da débeda sobre a sanidade ou a educación) recoñeceu un acceso rápido e privilexiado ao pleno autogoberno para Galicia, Euskadi e Catalunya, únicas para as que o artigo 151 definía cadanseu Parlamento, ao tempo que preparaba unha vía moito máis de vagar e dificultosa para o acceso a un moi limitado autogoberno para o resto dos territorios. Tratábase de resolver o encaixe na España plural das devanditas tres nacións ao tempo que se alicerzaban bases sólidas para políticas de proximidade no resto dos territorios.
Mais o xogo do Partido Socialista co referendo andaluz, o “café para todos” do ministro Clavero da UCD e a progresiva igualación competencial tentaron definir unha caste de descentralización máis administrativa que política e simétrica, que deixaba intactas importantes pulsións recentralizadoras, constantes dende a Lohapa do 1983. España non foi quen de recoñecer que Galicia, por exemplo, tiña que desfrutar do monopolio da execución (o que Manuel Fraga chamaba a Administración única), de plena liberdade para regular o seu réxime local, suprimindo se quixer as provincias, dun bo financiamento, de instrumentos de política económica e de plenas competencias en educación, cultura, lingua, portos, aeroportos e infraestruturas.
Esta simetría emuladora chegou ao límite cando Aznar transferiu a xestión da sanidade e da educación mesmo ás autonomías que non querían asumilas. De feito, a ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre denunciou hai meses o que era un segredo por todos coñecido, ao considerar que Madrid non tería que desfrutar de competencias nos eidos da educación e da xustiza. Outras comunidades considéranse cativas de máis para xestionar a sanidade.
O Estado autonómico está esgotado. Mais isto non habería roubarmos azos para pensar nun autogoberno máis amplo para Galicia que sexa, ao tempo, máis eficaz na xeración de benestar.

La vía republicana es una alternativa a las carencias del bipartidismo y la Corona

La durísima recesión que sufre el Estado español desde hace casi seis años y la larga sucesión de escándalos de corrupción que afectan principalmente a los dos principales partidos (PP y PSOE) ha puesto de manifiesto la existencia en España de una profunda crisis institucional que afecta a muchos de los principios rectores del Estado nacido después de la Constitución de 1978.

Bipartidismo dinástico y “ocupación institucional”
La realidad, hoy día, es que los dos principales partidos españoles (PP y PSOE) han gobernado siempre, desde 1982, con sus respectivas mayorías absolutas o, en minoría mediante acuerdos parlamentarios y nunca con coaliciones de gobierno. Su hegemonía parlamentaria, amparada en una regla “D´Hondt” que desnaturaliza totalmente la teórica proporcionalidad del sistema, se hizo particularmente acusada en las elecciones de marzo de 2008, reducidas mediáticamente a un duelo a sangre y fuego entre el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy.
30 años de hegemonía bipartidista han contaminado todas las estructuras del Estado. Porque, si bien el artículo 8 de la Constitución dispone que la organización y funcionamiento de los partidos democráticos ha de ser democrático, en la práctica esta regla no rige para los partidos políticos españoles, singularmente PP y PSOE. Porque estas organizaciones se han ido convirtiendo en estructuras burocráticas dirigidas por el Presidente del Gobierno del Estado o el candidato a dicho cargo del principal partido de la oposición con el concurso de una pequeña élite de mandarines orgánicos, parcialmente compensada por estructuras territoriales semejantes en las naciones y regiones del Estado constituídas alrededor de los Presidentes autonómicos.
Estas elites son las que median y/o proporcionan el abundante empleo público a disposición de los dos principales partidos (asesores de alcaldes, Ministros y Consejeros autonómicos, personal de confianza, directivos de las empresas públicas…). También las que seleccionan los candidatos partidarios a las más altas Instituciones del Estado, elegidos por el Gobierno o en sede parlamentaria. Así, la hegemonía bipartidista del PP y PSOE elige en el Senado y en el Congreso los 20 vocales que gobiernan el Consejo General del Poder Judicial y 8 de los 12 Magistrados del Tribunal Constitucional (otros 2 los elige dicho Consejo General y los otros 2 el propio Tribunal Constitucional). También elige a los miembros del Tribunal de Cuentas (responsables de la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos y de las Administraciones Públicas).
Naturalmente, el problema no es la elección parlamentaria de estas Instituciones, sino el perfil de los candidatos que se promocionan. Porque, en una inmensa mayoría de los casos, desde 1983 PP y PSOE eligen personas absolutamente fieles a sus respectivas direcciones orgánicas. No se priman los mejores “curriculums”, ni la capacidad de trabajo, crítica o análisis, sino la simple fidelidad a la dirección del aparato. Hasta el extremo de que la sustitución brusca de una Dirección orgánica por otra a consecuencia de un Congreso (como ocurrió con el PP de Galicia en 2006 o con el PSOE en 2000) supone la liquidación o jubilación, no siempre honrosa, de la “vieja guardia”.
Si a esta situación le añadimos que un politizado Consejo General del Poder Judicial es el que selecciona, entre los magistrados de carrera del Poder Judicial a los miembros del Tribunal Supremo y a los Presidentes  de los distintos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y  Audiencias Provinciales, podemos interpretar adecuadamente como un sistema judicial básicamente independiente por sus garantías y provisión de jueces y Magistrados, como el español, presenta grados inasumibles de contaminación partidista en su cúpula. Que es donde peor funciona y de donde emanan sus decisiones más controvertidas y, a la postre, socialmente desprestigiadas.
El bipartidismo, pues, ha contaminado casi todas las Instituciones y ha llegado a colonizarlas. Y este proceso no ha podido ser detectado o revertido por las propias Instituciones, toda vez las mismas que tenían que actuar de contrapoder o contrapeso se hallaban impedidas para ello por su propia colonización bipartidista.

La Corona no ha cumplido su función constitucional
Quedaba la Corona que, según el artº 56 de la Constitución, es símbolo de la unidad y permanencia del Estado y arbitra y modera el funcionamiento regular de sus Instituciones. Pero la Corona no ha cumplido dicho cometido y se ha convertido en parte del problema y nunca de la solución.
El Rey Juan Carlos fue designado para suceder en la Jefatura del Estado al general Franco por el mismo dictador. Muchos piensan, sin embargo, que la ratificación popular de la Constitución de 1978 le atribuyó una legitimidad de origen . Pero lo cierto es que el Reino de España transitó a la democracia después de la muerte del general Franco (1975) “de la ley a la ley”, en palabras del preceptor del Rey y ministro franquista Torcuato Fernández-Miranda. La Ley que sirvió para verificar la transición fue la ley de Reforma Política, aprobada en 1976 como parte del cuerpo constitucional del Estado autoritario. Fue la propia Cámara franquista (de designación corporativa y no democrática) la que dictó el proceso jurídico que permitiría el paso de la dictadura a la democracia. Ello determinó, desde luego, destacadas limitaciones a la voluntad popular. No se pudo cuestionar el papel del Ejército, dirigido integramente por los vencedores de la Guerra Civil, ni el de la Iglesia Católica (los Acuerdos que regulaban las relaciones con la Santa Sede se aprobaron, con rango de Tratado Internacional, el 4 de enero de 1977, antes de las primeras elecciones democráticas, dando así un contenido previo y predeterminado a  “las relaciones de cooperación entre los Poderes Públicos y la Iglesia Católica” previstas en el artº 16.3 de la Constitución como matiz a la aconfesionalidad estatal).
Y, claro, tampoco el de la Monarquía borbónica, instaurada y no restaurada (fue inaplicada la ley dinástica) por Franco.
El Rey, sin embargo, ganó muchos enteros en la consideración ciudadana por su presunta proactividad en la neutralización del golpe de estado del 23-F-1981. Sobre la verdad histórica de lo ocurrido en dicho día sobran las investigaciones y publicaciones recientes. Lo que nos interesa, a estos efectos, es que el Rey, a partir de marzo de 1981, se sintió cómodo con la reconducción del proceso democrático que se llevó a efecto desde el golpe fallido. Se sintió cómodo con la grave limitación al derecho de gallegos, catalanes y vascos a su autogobierno patente en la Ley de armonización autonómica (LOAPA) aprobada por el Gobierno de la UCD con el apoyo de la oposición del PSOE. Se sintió cómodo con la práctica liquidación de UCD y PCE en las elecciones de octubre de 1982. Se sintió cómodo con el bipartidismo instaurado desde 1982-1983.
Ejemplos hay varios. Cuando, en plena crisis de las Azores, Aznar se compromete con Bush y Blair a iniciar la guerra de Iraq (marzo de 2003), el conjunto de los grupos parlamentarios de la oposición solicitaron una audiencia real para pedirle que se respetasen las competencias de las Cortes para aprobar la guerra. Pues bien, el Rey cortocircuitó esta petición recibiendo al jefe de la Oposición socialista, Rodríguez Zapatero, y escenificando que la Corona sólo valoraba en realidad a las fuerzas políticas que habían instaurado el turnismo bipartidista, tan grato a los Borbones desde 1876.

Un Rey monolingüe en una España plurinacional
El Rey, además, no ha sabido (o, directamente, no ha querido) conectar con la pluralidad nacional española, más allá de chapurrear dos frases en gallego-portugués con el portavoz del BNG cuando hay que proponer candidato a Presidente del Gobierno o un párrafo en catalán en sus discursos cuando visita el país mediterráneo. Pocos han hecho notar que el Rey veranea en Palma, una ciudad cuya lengua propia es el catalán y cuya población lo habla mayoritariamente. Pues bien, su desafección y la de su Familia para con la lengua propia de Mallorca y de las Illes Balears, en general, siempre ha sido patente. Cuando el veraneo de la Reina (única que ha ocupado Marivent este verano de 2013), le ha costado 2M€ al Govern.
Y es que el Rey poco ha hecho por ganarse la adhesión de catalanes, vascos y gallegos. En 2002, en San Millán de la Cogolla (Rioja) proclamó “urbi et orbe” que el castellano había ganado pacifica y merecidamente su rango de lengua común y presumía, contra toda evidencia científica, de más de mil años de su uso literario. Por otra parte, a lo largo de las 28 Navidades en las que nos ha hablado desde su Discurso de Navidad, el 100% de sus palabras ha sido en perfecto castellano. Nunca, a lo largo de dichas 28 salutaciones navideñas, se le ha ocurrido regalarnos a gallegos, catalanes (y valencianos y baleáricos) y vascos con un “bona nit”, “boa noite” o “zorionak”.

La ley no es igual para todos
Pero lo que ha hecho descender drásticamente la valoración ciudadana respecto del Rey y la Corona ha sido el escándalo judicial protagonizado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, esposo de su hija Cristina de Borbón. La ciudadanía opina mayoritariamente que la hija del Rey debería ser imputada, como lo está la esposa de Diego Torres, socio de Urdangarín en Noos, teniendo en cuenta tanto los cargos directivos ostentados por Cristina de Borbón en dicho Instituto como el enriquecimiento sustancial y presuntamente ilícito obtenido por el matrimonio. Un enriquecimiento que ahora le permitirá a la hija del Rey llevar una vida de millonaria en Genève, donde se ha establecido con sus hijos y esposo para huir de la presión mediática.
Y es que la presión de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) sobre el proceso Urdangarín ha sido muy evidente, elaborando y aportando a sede judicial sucesivos informes periciales absolutamente parciales y sólo dirigidos a salvar de la imputación a la Infanta. En este sentido, la parcialidad de la Agencia estatal sólo ha sido superada por un Ministerio Fiscal que se adhirió incondicionalmente al recurso de apelación presentado por Cristina de Borbón contra su imputación.
En cualquier caso, el affaire Urdangarin ha puesto el foco también en la inmensa fortuna de Juan Carlos de Borbón, generada a lo largo de sus 38 años de reinado y en la falta de transparencia de la sucesión hereditaria de su padre, que parece haber aportado al Rey un buen incremento de su patrimonio sin haber pagado los correspondientes impuestos.
¿Cuáles han sido los grandes negocios del Rey que han hecho convertirse en un hombre millonario a aquel que carecía de medios de fortuna?

Falta de transparencia y pretensión de impunidad
Al final, la característica más importante de la Corona  y del entramado institucional que la ampara (PP, PSOE e instituciones “ocupadas”) es la falta de transparencia y un deje persistente de impunidad, como si este entramado institucional bipartidista, la Corona y las conexiones con las principales empresas del IBEX 35 (singularmente eléctricas y grandes constructoras) constituyesen el núcleo duro del Poder en el Estado español al margen de la voluntad ciudadana.
Por lo que, teniendo en cuenta la degradación económica e institucional, parece evidente que toca proceso constituyente, si bien la solidez de la mayoría absoluta del PP en las Cortes y muchos Parlamentos autonómicos, el hecho de que el PSOE comparta problema y no sea solución y la falta de vertebración sólida (por ahora) de alternativas políticas ajenas al bipartidismo permiten prever otros escenarios alternativos, si bien los procesos electorales de 2014 (europeas) y 2015 (locales y todas las autonómicas, menos las tres naciones y Andalucía) van a ahondar en este hundimiento bipartidista y van a hacer patente la necesidad de nuevas soluciones políticas a un sistema anticuado, corrupto y amortizado. Y como única fórmula de solución al problema, la necesidad de la solución republicana.

Avance de la segunda parte
Queda para una segunda parte de este trabajo el estudio de este posible cambio constituyente y, en concreto, qué tipo de transformación política podría generar el advenimiento de una posible forma de gobierno republicana. Si la República sería gallega, catalana o española. Federal, confederal o unitaria. República como forma de gobierno o como sistema de valores ciudadanos.

Non máis café para todos

O problema do encaixe de Catalunya na España, como tamén a chamada crise do Estado autonómico e máis a orixe da pulsión recentralizadora, vén, en grande medida, daquela transición. UCD e PSOE prantexaron o café para todos e, despois, a lei da falsa harmonización (LOHAPA) a xeito de freo aos autogobernos catalán, vasco e galego, únicos deseñados na Constitución para implantar pola vía rápida e até o máximo de autogoberno posíbel. Outro freo, no caso catalán e galego, foi a imposición polo Tribunal Constitucional das provincias e Deputacións como contrapeso ao autogoberno autonómico.
Creáronse 11 ou 12 autonomías sen substrato histórico, económico ou político ningún e dotóuselles, con trampa, de case o mesmo teito competencial galego. Aznar propio foi quen deu cabo a este absurdo, obrigando as dez chamadas “autonomías do artigo 143” a coller as competencias educativa e sanitaria. Mentres, xeralizábanse os Parlamentos e outras institucións políticas, de primeiras só concibidos para Galicia, Euskadi e Catalunya.
Descentralizouse moi substancialmente o gasto, mais, agás en Euskadi e Navarra, o ingreso ficou moi centralizado. Por razóns totalmente diferentes, nin Galicia (déficit de investimentos chamado débeda histórica e deficiente avaliación do avellentamento e dispersión poboacional a respecto dos gastos social e sanitario) nin Catalunya (transferencia da sanidade moi precaria e falla de consideración do incremento da poboación e da inmigración) recibiron un financiamento xusto, que o Estado estaba lonxe de garantirlle a ningún territorio, pois que retiña os cartos en fondos estatais que repartía discrecionalmente mentres mantiña as funcións sanitaria, social e educativa (transferidas ás CC.AA.) sempre mal financiadas.
E, logo dun proceso que demostrou a plena vixencia de todas as leis de Murphy, dixoselle ao pobo catalán que o novo marco de relacións con España que tiña refrendado xa non valía. Véuselle dicir polo Tribunal Constitucional o que tantas veces escoitamos en Madrid “oye, gallego, pero tú te has creído que eso de la autonomía va en serio”. Entón, ninguén pode ficar sorprendido que o que se podería resolver coas disposicións políticas e económicas do Estatut do 2006 agora poida precisar de solucións que pasen, cando menos, pola cosoberanía de Catalunya.

PP-PSOE: o mesmo problema

O fracaso do actual modelo institucional español é o fracaso da súa colonización pola burocracia bipartidista PP-PSOE. Un modelo que xurdiu con forza das eleccións do 1982, aproveitando o afundimento da UCD e do PCE e abeirándose nun inxusto sistema D´Hondt que beneficia os gañadores relativos e, en máis reducida medida, as segundas forzas. Mais este plus de representatividade institucional converteuse en quasemonopolio institucional a partires da xeralización do “café para todos” autonómico, do mantemento das Deputacións como contrapeso aos novos poderes territoriais e da vergoñenta colonización, mesmo parasitaria, de institucións que haberían ser independentes: Tribunal Constitucional, Consello do Poder Xudicial, Tribunal de Contas…
O asalto ás institucions da burocracia dos dous grandes partidos desenvolveuse a carón dunha estricta xerarquia partitocrática. Dende primeiros dos 80, PP e PSOE priorizan a obediencia ao xefe sobre calquera cualidade profesional, académica ou política dos seus militantes. Velaí o resultado: persoas sen perfil nin currículo social ou profesional parasitan nas estruturas institucionais sen que nunca estean dispostos a se retirar á sua carreira ou posto civil, pois que moitos deles non o teñen. Esta caste de persoas fará o preciso para continuar na súa carreira de políticos profesionais co PP e co PSOE, que lles garanten unha continuidade e ulterior xubilacion cómodas, sempre que amosen non pensar por si propios, como si fixeron persoas como o ex ministro Pimentel.
E velaí o resultado: listas pechadas, sistema D’Hondt, limites cuantitativos do 5% que xeran resultados moi pouco proporcionais, candidatos que non se escollen en primarias ou éstas desenvólvense  excluíndo á cidadanía.
A gravísima recesión actual manifestou, tamén, o esgotamento do modelo institucional español da transición: o emperador vai espido.

A ARRINCADEIRA. ASSAD SEGUE A ASASINAR IMPUNEMENTE NA SIRIA
A complicidade da ditadura chinesa e da protoditadura rusa e máis a falla de decisión dos USA e da UE permítelle ao ditador Bashar al-Assad continuar coa masacre da poboación civil siria, onte en Damasco e hoxe en Alepo. E contra os ditadores xenocidas non hai máis medidas que as de illamento internacional e mesmo o uso  da forza, se cumprise. Agardemos que a esquerda democrática europea sexa inequívoca na súa defensa dos cidadáns sirios e no seu apoio ao derrocamento da ditadura baasista.